Naar de content

'Er wordt echt wat gedaan met jouw mening'

Hoofdredacteur Robert Visscher wil de lezer betrekken bij het gesprek

Robert Visscher, hoofdredacteur NEMO Kennislink
Robert Visscher, hoofdredacteur NEMO Kennislink
Tessa Posthuma de Boer.

Voor de DNA Dialogen gaat NEMO Kennislink samen met de lezer op zoek naar concrete handvatten voor beleidsmakers. Maar hoe ziet zo’n gezamenlijk journalistiek onderzoek eruit? Hoofdredacteur Robert Visscher: “We zijn niet zozeer op zoek naar een oplossing, maar bieden inzicht door meerdere perspectieven te laten zien.”

Met de DNA Dialogen gaan we voor de tweede keer in gesprek over het aanpassen van embryo-DNA. NEMO Kennislink werkt vaker mee aan maatschappelijke dialogen over technologische ontwikkelingen die grote impact hebben op de samenleving. Zo schrijven we over Embryo’s uit het lab en voerden we in de Donordierdialoog gesprekken over het laten groeien van organen in dieren voor mensen.

Wat moet ik me daarbij voorstellen, bij een gezamenlijk onderzoek met de lezer?

“Als journalistieke website laten wij de lezer meerdere perspectieven zien. We tonen context en samenhang en geven daarmee inzicht. Er zitten verschillende kanten aan dit onderwerp: biologische en geneeskundige kanten, maar ook ethische aspecten en de gevolgen voor jezelf en de samenleving. Door er met elkaar over te praten, komen we samen met wetenschappers tot nieuwe ideeën over dit onderwerp.”

En met die nieuwe ideeën kan het consortium naar de politiek toe om het in beleid te gieten?

“Klopt, al denk ik niet dat er aan het einde één uitkomst zal zijn waar iedereen zich in zal kunnen vinden. Wel denk ik dat we interessante nieuwe gezichtspunten gaan vinden. Een definitieve oplossing voor dit vraagstuk ga je niet vinden denk ik, omdat dit een onderwerp is waarover je altijd met elkaar in gesprek blijft. Misschien vinden wij nu wel dit, maar over tien jaar wel heel wat anders. Ik denk ook dat je het voeren van deze dialogen helemaal niet moet stoppen: we moeten dit blijven monitoren en blijven onderzoeken, omdat de samenleving en de wereld om je heen voortdurend verandert.”

Maakt dat gesprek met de lezer ook deel uit van de constructieve journalistiek die centraal staat in de nieuwe visie van NEMO Kennislink?

“Het gesprek aangaan met de lezer doen we natuurlijk al langer, maar constructieve journalisten werken daarnaast ook oplossings-, toekomst- en actiegericht. In dit geval zijn we dus niet zozeer op zoek naar een oplossing, maar bieden we inzicht door meerdere perspectieven te laten zien. Daar gaan we samen met de lezer naar op zoek. Het is actiegericht in de zin dat we je actief opzoeken en er ook echt wat wordt gedaan met jouw mening. Politici kunnen dit onderzoek niet zomaar negeren.”

Robert Visscher, hoofdredacteur NEMO Kennislink

Hoofdredacteur Robert Visscher: “Ik denk niet dat er aan het einde één uitkomst zal zijn waar iedereen zich in zal kunnen vinden.”

Tessa Posthuma de Boer.

Wij maken als journalistiek platform ook deel uit van het consortium dat hier onderzoek naar doet, en dus maken we ook gebruik van de subsidie die het consortium hiermee binnenhaalt. Komt onze journalistieke onafhankelijkheid dan niet in het geding?

“Ik geloof dat je net zo goed kritisch kunt zijn als je er onderdeel van uitmaakt. Ik denk dat het ons nog meer mogelijkheden geeft om mee te kunnen kijken en meer informatie geeft. Daar moet je uiteraard wel transparant over zijn. Wij hebben financiën gekregen om dit onderwerp kritisch te benaderen en om hier als onafhankelijk journalistiek platform over te publiceren. Op het moment dat wij dat niet doen, voldoen wij niet aan onze opdracht. Dan zouden we pas een probleem hebben. Ik voel die opdracht als een verantwoordelijkheid naar onze lezers en naar de samenleving als geheel, omdat we met onze berichtgeving en onze lezers ook invloed hebben op het beleid rondom dat onderwerp. Die nemen we zeer serieus.”