Nieuws uit de wetenschap; de wetenschap achter het nieuws.

Zelfdoding in de media Eén geval van zelfdoding kan soms tot meerdere leiden, met name wanneer deze breed uitgemeten in het nieuws is geweest. Dit noemen wetenschappers het copycat-effect. Sinds een aantal jaren hanteren Nederlandse media richtlijnen bij de berichtgeving over zelfdoding, die imitatie tegen zouden moeten gaan. Maar de wetenschappelijke onderbouwing hiervan is wankel.