Nieuws uit de wetenschap; de wetenschap achter het nieuws.

Slotconclusies DNA-dialoog Mag er ingegrepen worden in embryonaal DNA als daarmee een ernstige ziekte voorkomen kan worden? En onder welke voorwaarden? Het afgelopen jaar hebben we jullie online en op verschillende plekken in Nederland bevraagd naar jullie mening over het aanpassen van embryonaal DNA. Maandag 25 januari presenteren we de belangrijkste conclusies aan jullie en de politiek in een online slotevenement.

Slotpresentatie DNA-dialoog

Het afgelopen jaar zijn in de DNA-dialoog Nederlanders bevraagd en in gesprek gegaan over het aanpassen van embryo-DNA. Maandag 25 januari worden de conclusies met de politiek en het publiek gedeeld.

De DNA-dialogen

Met CRISPR-Cas is het mogelijk om het DNA van embryo’s aan te passen, bijvoorbeeld om erfelijke ziektes te genezen. Willen we dat? En onder welke voorwaarden? Vanaf 9 oktober kan iedere Nederlander hierover in gesprek met experts en met elkaar tijdens de DNA-dialogen door het hele land.

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.