Thema's

In de thema’s behandelt NEMO Kennislink onderwerpen die wetenschappelijk en maatschappelijk in ontwikkeling zijn of interessant zijn om vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden te benaderen. Graag betrekt NEMO Kennislink relevante kennisinstellingen als partner bij bestaande en nieuwe thema’s.

De DNA-dialoog
In gesprek over aanpassen van embryo-DNA
In de wereld is veel discussie over of we het DNA van embryo's mogen aanpassen. Als je het DNA aanpast, verander je namelijk ook het DNA aan van de volgende generaties. Het aanpassen van DNA zo vroeg in het leven, noemen we kiembaanmodificatie. In het verleden hebben we met z’n allen afgesproken dat we dat de komende tijd nog niet doen: DNA veranderen van embryo's. De techniek CRISPR Cas9 maakt het in de toekomst misschien mogelijk om mensen met bepaalde erfelijke ziektes te genezen. Hoewel DNA-aanpassing van menselijke embryo's nog ver weg is, gaan de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied razendsnel. En dat roept allerlei vragen op. Vragen over ons recht op gezondheid, als we bijvoorbeeld drager zijn van een erfelijke ziekte. Of vragen over de rechten en belangen van volgende generaties. Vragen over grenzen: welke ziekte mogen we wel 'weghalen' en welke niet? Wat is eigenlijk een ziekte en wat niet? Maar ook over hoe we aankijken tegen het leven en wat een goed leven is. Over die vragen en dilemma’s willen we in Nederland het gesprek aangaan in 'de Kiembaandialoog'. De Kiembaandialoog bestaat uit een serie gesprekken en debatten die tussen medio 2019 en eind 2020 door het hele land plaatsvinden. Er wordt geregeld verslag gedaan van de dialoog en aan het einde wordt alle informatie samengebundeld. Zo krijgt de Nederlandse samenleving inzicht in de vraag welke gedachten er bestaan over kiembaanmodificatie en welke waarden daarbij van belang zijn. De kiembaandialoog is een initiatief van allerlei verschillende organisaties, ieder met een eigen visie op kiembaanmodificatie, maar die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze het belangrijk vinden dat iedereen geïnformeerd een mening kan vormen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert dit, want de overheid wil weten wat haar burgers vinden van het aanpassen van embryonaal DNA.
Lees verder