Leon Heuts

Leon Heuts

  • email
  • x

In het allerlaatste plaatje van de geniale stripserie Calvin and Hobbes roept Calvin in een besneeuwd landschap ‘let’s go exploring!’. Het is een prachtig levensmotto – de wereld is er, om te ontdekken. Als kind had ik een scheikundedoos en microscoop; het bleken geen voorboden van een latere studie. Het werden journalistiek en filosofie, tot verdriet van mijn vader die meende dat de bedelstaf mijn lot was. Maar dat er een wereld is waarin zo veel kan worden ontdekt, blijft me verbazen en uitdagen. Natuurlijk zijn er zaken die me raken, zoals de impact van nieuwe technologie op onze samenleving, en de in mijn ogen kunstmatige scheiding van bèta en humanities. Wetenschap en kennis gaan samen met nadenken over wat zinvol of rechtvaardig is. Zeker in een tijd waarin zo veel verandert.
Maar het begint bij pure verwondering en nieuwsgierigheid. Bijvoorbeeld in een sneeuwlandschap.

Alle publicaties van Leon Heuts