Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Studiekeuzestress? Laat je broer maar kiezen!

Waarom ik koos voor biotechnologie

Wen Wu voor NEMO Kennislink

Hoe komt een Chinese Arubaanse uiteindelijk in Wageningen terecht om biotechnologie te studeren? Dit is een vraag die ik vaak krijg van mensen die ik in Wageningen ontmoet. Ik ben denk ik op dit moment de enige Chinese Arubaanse en één van de weinige Arubanen in Wageningen. Maar hoe ben ik hier terecht gekomen?

Op Aruba heb je na je middelbare school eigenlijk twee keuzes. Eén, blijf op Aruba en ga naar de enige universiteit op Aruba (Universiteit van Aruba) en kies uit een (klein) aantal studies. De andere keuze: studeren in het buitenland, wat meestal neerkomt op de V.S. of Nederland. Aruba maakt deel uit van het Nederlandse koninkrijk, dus krijgen we ook studiefinanciering, wat betekent dat bijna iedereen uiteindelijk naar Nederland gaat. Zodra je het examenjaar binnenkomt, vragen mensen je: “welke Nederlandse universiteit kies je en wat ga je studeren?”.

De dag dat ik geslaagd was

Wen Wu voor NEMO Kennislink

Op Aruba heb je niet de optie om naar open dagen te gaan of een dagje mee te lopen bij een universiteit. Nee, je hebt een foldertje waarmee je wat foto’s bekijkt en een website. Op basis daarvan moet je kiezen wat je gaat doen in een vreemd land zonder familie in de buurt. Die beslissing nemen was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan.

Wat mijn moeder wilde

Als een Aziatisch kind, heb ik zeker nagedacht over wat mijn ouders zouden willen. Ik overwoog om ​​dokter, advocaat of accountant te worden, inderdaad de typisch Aziatische beroepen. Ik ging naar mijn moeder en vertelde haar mijn ideeën. Ze vertelde me dat ze graag zou willen dat ik een dokter werd, maar dat het niet zo goed zou passen bij mijn karakter. Iets dat jullie niet weten is dat ik een beetje chaotisch ben en niet het meest precieze type. OK, dus geen dokter. Om advocaat te worden moet je veel lezen, dus dat kreeg een nee van mij. Mijn moeder vond accountant nog een leuk idee, dus die liet ik op mijn lijstje staan.

Waar ik goed in was en waar ik van hield

Het volgende waar ik naar keek, waren de vakken die ik volgde en de vakken waar ik goed in was. De meeste van mijn vakken waren betavakken, waarvan scheikunde en wiskunde mijn beste en leukste vakken waren. Biologie was ok, maar mijn natuurkunde was matig. Ik wilde dus waarschijnlijk iets met scheikunde of wiskunde. Daarnaast wou ik ook detective of webdesigner worden. Ik vond dat ik een best mooi lijstje had om uit te kiezen, maar de keuze bleef moeilijk.

Mijn grote broer

Mijn broer studeerde toen al in Nederland en was eventjes thuis met de kerstvakantie. Op een dag vroeg ik hem wat hij studeerde en wat hij daarvan vond. Hij vertelde me dat hij biotechnologie deed bij de universiteit van Wageningen en het ging best goed. Hij had het wel naar zijn zin en dacht dat het ook iets voor mij zou zijn. Direct erna zei ik: “ok, Ik ga ook biotechnologie studeren!”.

Ik wist op dat moment niet of biotechnologie iets voor mij was, heb nooit naar het programma gekeken, maar het kon me toen ook niet schelen. Ik had tenminste een keuze gemaakt en daar was ik al tevreden mee. Mijn broer en ik hadden veel lol tijdens onze studie en hebben ook ons diploma in biotechnologie gehaald.

Tevreden met mijn keuze?

Gelukkig werd ik verliefd op biotechnologie. Ik vond het zo interessant, omdat ik toen er achter kwam hoe stoer biologische cellen waren. Yoghurt, kaas, bier, wijn, kimchi bestaan omdat bacteriële cellen aan het fermenteren zijn. Je kan van biologie leren en dan zelf cellen modificeren om medicijnen (bv. insuline), biodiesel en bioplastic te produceren. En er is nog zoveel te ontdekken omdat we nog niet alles weten omdat evolutie constant door blijft gaan. Dit vakgebied is eindeloos spannend!

Ook had ik een erg leuk studentenleven (soms een beetje te leuk). Als ik opnieuw zou moeten kiezen, koos ik voor moleculaire levenswetenschappen, een programma met meer scheikunde en natuurkunde in plaats van wiskunde, maar biotechnologie zou mijn tweede keus zijn.

Mijn broer is nu ook met zijn PhD bezig, in Londen. Maar hij is echt met iets heel anders bezig dan ik. Hij bestudeert een machine die chemische stoffen kan detecteren en ik bestudeer bacteriën. Dit laat zien dat je na je studie nooit aan één ding vast zit. Je kunt altijd een andere richting op gaan, dus wees niet bang om iets uit te proberen. Als je twijfels hebt over je studiekeuze, praat met mensen die het dichtst bij je zijn, ze hebben waarschijnlijk het antwoord. Voor mij was dat mijn broer, en hij had gelijk! You are the best Vince!

Can’t choose your study? Let your brother choose it for you!

How does a Chinese Aruban end up studying Biotechnology in Wageningen? Is a question i sometimes get from people who I meet in Wageningen. I am sure that I am the only Chinese Aruban and one of the few Arubans in Wageningen right now, so how did i end up here?

Being a high school student in Aruba

In Aruba you have basically two choices after high school. One, stay in Aruba and go to the one university we have (University of Aruba) and choose out of the limited programs available. The other, study abroad, which is mostly the U.S.A. or the Netherlands. Aruba is also part of the Dutch kingdom, so we get financial aid from the Dutch government, meaning almost everyone ends up choosing the Netherlands. Once you enter exam year, people start asking  you, “which university are you going to in the Netherlands and what are you going to study?”.

When you are in Aruba, you don’t get to go to open days or tag along with a university student for a day to check out what the university is like. Instead, you get a folder with some pictures and a website. Then based on these things, you are suppose to choose what you are going to do in a strange land all by yourself with no family around. Making that decision at that time was one of the hardest things I ever did.

Being an asian child, I certainly thought about what my parents wanted me to choose. I thought about being a doctor, a lawyer or an accountant, you know, the typical ones. I then went to my mother and told her about my thoughts. She told me that she would love for me to become a doctor, but that it would not fit very well with my character. You see, I am a bit chaotic and not the most precise type. OK, so no doctor. As for the lawyer, I found out that you had to read a lot, so it got a no from me. My mom also liked accountancy, so that was still on the list.

What I was good at and liked

The next thing I looked at were courses I was taking and the ones I was good at. Most of my courses were science courses. I was really good in chemistry and math (hehe so asian), alright in biology and not so well in physics. This led me to think about doing something with chemistry and math. I really like chemistry, so that should’ve been present in my choice. Apart from that, I also wanted to become a detective or a web developer. At this point, I was feeling pretty good that I had a list, but still the choice was hard.

My big brother

My brother was already studying in the Netherlands and came for to Aruba for vacation. During that time I asked him, what he was studying and how he liked it. He told me he was studying Biotechnology at Wageningen University and it was going pretty good, he liked it and he thought it might suit me. Then I said “ok, I am going to study biotechnology!”. I didn’t know if Biotechnology was something for me at all, I never looked at the program, nor did I care. I chose something and it was sufficient. In the end my brother and I both had a great time and got our degree in Biotechnology.

How did it turn out for me?

Luckily I fell in love with biotechnology and had loads of fun during my studies (sometimes a bit too much). If I had to choose again, I would go with molecular life science instead, a program with more chemistry and physics rather than math, but biotechnology comes a close second. My brother is also currently doing a PhD, but in London. It’s on something totally different than me.He is studying a machine that measures compounds and I am studying bacteria. This really shows you are never stuck with just one thing after your studies. You can always reroute or go in a different direction, so don’t be scared to try something out. When you are doubting what you want to study, maybe ask the ones closest to you, they might have the answer. For me my brother did, and I am forever thankful. You are amazing Vince!
ReactiesReageer