Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Nieuwsgierig en pragmatisch kiezen

Waarom ik koos voor Technische Natuurkunde

Lucia Baldauf voor NEMO Kennislink

Toen ik 16 was, was ik enorm blij dat ik eindelijk biologie en scheikunde uit mijn lesrooster mocht gooien. Nu, 9 jaar later, ben ik promovendus in een biofysica-lab, en gebruik ik dagelijks chemie en natuurkunde om biologische processen te bestuderen. Betekent dit dat mijn keuzes van toen fout waren? Nee! Ik heb absoluut geen spijt van mijn studiekeuze, en misschien heb jij er ook wat aan voor het maken van je eigen keuze.

Naar het einde van mijn VWO-tijd toe moest ik een studiekeuze maken. Ik hield altijd van nieuwe dingen leren, dus was het duidelijk dat ik op een universiteit wilde studeren. Maar wat dan precies? Ik vond veel dingen interessant, van talen en natuurkunde tot politiek. Door een combinatie van nieuwsgierigheid en pragmatisme dacht ik al snel aan een technische studie – hierdoor kon ik de wereld om me heen beter leren begrijpen, en het zorgde tegelijkertijd voor een heel goede kans op een leuke baan na mijn studie.

Hebben wij goede keuzes gemaakt? Mijn goede vriendin en ik na onze VWO-diploma-uitreiking 2012

Lucia Baldauf voor NEMO Kennislink

Ik ging dus op internet opzoeken wat voor studies bij mij zouden kunnen passen (ik gebruikte toen de Duitse tool studienkompass.de, maar soortgelijke tools bestaan ook in Nederland). Zo vond ik het programma Technische Natuurkunde aan de Technische Universität Ilmenau. Het idee van deze studie was dat je een volledige opleiding natuurkunde kreeg, met een focus op vastestofffysica, die bijvoorbeeld toegepast wordt in elektronische gereedschappen.

Daarnaast mocht je als toekomstige fysicus ook deelnemen aan de technische basisvakken, om later effectief met ingenieurs te kunnen communiceren. Leuk! Ik ging op de website van de universiteit op zoek naar de specifieke vakken en keuzes die je in deze studie kon maken, en vond dat de meeste dingen echt interessant klonken – maar ook dat er vakken waren waarvan ik absoluut geen idee had, zoals scheikunde en programmeren.

Griezelverhalen

Dus deze studie leek me op zich heel cool, maar ik twijfelde wel of ik dat zou kunnen doen. Daarnaast hoorde ik van oudere vrienden griezelverhalen over wiskunde voor fysici, en dat ik gek was als ik dat ging doen. Verder was ik nog nooit in Ilmenau geweest en kende daar absoluut niemand. Oef, wat nu? Het was inmiddels rond maart 2012, en ik wilde in oktober met mijn studie beginnen – dus moest ik nu echt langzamerhand een keuze maken!

Ik besloot een dagje mee te lopen met mensen uit het tweede jaar van deze studie. Zo kon ik zowel de sfeer binnen de universiteit als de stad zelf een beetje leren kennen. Ik snapte helemaal niets van de lezingen en colleges, maar de sfeer vond ik erg leuk – er zaten minder dan twintig mensen bij de lezingen en er was veel discussie met de docenten. Van de studenten daar hoorde ik dat het wel intens was, maar ze leken wel tevreden. Die konden toch niet allemaal tien keer zo slim zijn als ik? Dus dat moest eigenlijk te doen zijn. Ik schreef me in en begon een paar maanden later met mijn studie Technische Natuurkunde.

De studie was hard werken (mijn pogingen om s’nachts door osmose kennis uit mijn boeken te trekken zijn helaas nooit echt gelukt…)

Lucia Baldauf voor NEMO Kennislink

Intense studietijd

De studietijd was, zoals ik verwacht had, wel intens. Ik moest altijd veel huiswerk maken, colleges voorbereiden, en natuurlijk moest je ook voor je tentamens leren. Maar de gruwelverhalen kon ik niet bevestigen – ik vond het altijd zo interessant dat ik me graag met al die moeilijke, maar fascinerende dingen bezig hield. Daarnaast maakte ik heel snel vrienden in mijn nieuwe omgeving, van mijn huisgenoten en mijn studievrienden tot de fantastische danscommunity in Ilmenau.

Wat de vakken zelf betreft leerde ik hele onderzoeksrichtingen kennen van wiens bestaan ik daarvoor nog nooit gehoord had –zoals zachte materie en biofysica. Ik wilde hier graag meer over leren en ging dus tijdens mijn bachelor en master in het buitenland stage lopen, waardoor ik ook in mijn huidige baan terecht ben gekomen. Ik leerde dat scheikunde en biologie niet zulke saaie vakken waren als ik op het VWO dacht, en dat je ook met een achtergrond in natuurkunde onderzoek kunt doen naar hoe het leven eigenlijk werkt.

Als ik nu terugkijk naar mijn studiekeuze, ben ik er superblij mee. Hopelijk kan ik ook jou met een tip of vier bij jouw keuze ondersteunen!

1. Zoek naar een studie die je vooral heel interessant vindt! Je bent er in de komende jaren veel mee bezig, dus zorg dat die tijd leuk wordt. Er kunnen best vakken in zitten waarvoor je bang bent, maar dat gebeurt zeker bij elke studie die je kiest. Als je enthousiast voor je studie bent, zal je eerder de nodige tijd aan de moeilijke vakken besteden om ze uiteindelijk wel goed te doen.

2. Denk erover na wat je belangrijk vindt naast de specifieke inhoud van je vak. Wil je vooral zelf bepalen wat je leert? Denk dan misschien aan een kleinere studie, waar je vaak meer contact met je docenten hebt en extra vrijheid krijgt om jouw eigen projecten te ontwikkelen. Wil je naar het buitenland? Verschillende universiteiten bieden verschillende soorten ondersteuning hierbij aan. Wil je ervaringen opdoen in studieverenigingen of andere verenigingen? Misschien zijn er universiteiten waar dat een buitengewoon grote rol speelt. Enzovoort!

3. Er is heel veel informatie beschikbaar, online en offline. Gebruik die dus ook! Kijk echt naar de inhoud van een studie, niet alleen naar de korte omschrijving in het studiekeuzeportaal. Zo kun je veel nare verrassingen voorkomen. En loop ook eens op een gewone dag mee, daar krijg je volgens mij een betere indruk van de sfeer binnen een studie dan op een open dag.

4. En ten slotte: maak je niet te druk om je keuze! Je gaat in de komende jaren sowieso dingen leren waarvan je nog nooit gehoord hebt, dus kan het zeker gebeuren dat je ergens anders uitkomt dan je nu verwacht. En als je dat echt wilt, kun je later nog steeds van focus veranderen – binnen of buiten je oorspronkelijke studiekeuze.

ReactiesReageer