Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Bepaal je eigen studiekoers

Waarom ik koos voor geneeskunde

Amber Yaqub voor NEMO Kennislink

Toen ik een studie moest kiezen, dacht ik dat een studie moest aansluiten bij waar ik goed in was. Achteraf realiseer ik me dat er een wereld van verschil kan zijn waar je goed in bent en waar je interesses liggen. Dit is dus jouw moment voor introspectie, er is namelijk nog altijd ruimte om jezelf verder te ontwikkelen!

Mijn ouders vertellen mij dat ik als kind veel vragen stelde over de natuur: “waarom is de lucht blauw?”, “hebben planten ook gevoelens?”, “bestaan buitenaardse wezens?”. Zodra ik een antwoord kreeg, stelde ik weer een vervolgvraag: “maar hoe zit dat dan precies?”, “waarom werkt het dan zo?”. Ik was altijd bezig om de wereld verder te ontdekken. Het verbaasde ze dan ook niets, dat ik op de middelbare school biologieles het allerleukst vond. Daar kreeg ik namelijk antwoorden op een paar vragen die me als kind al bezig hielden.

Als kind stelde ik veel vragen over de natuur

Amber Yaqub voor NEMO Kennislink

Natuur & Gezondheid

Toen ik in jaar drie van het VWO bleek uit te blinken in de talen Duits, Frans, Engels en Nederlands vertelde mijn docent me dat het profiel Cultuur & Maatschappij (C&M) of Economie & Maatschappij (E&M) beter bij mij zou passen dan Natuur & Gezondheid (N&G). De docent adviseerde mij te kiezen voor een profiel met vakken waar ik goed in was.Inmiddels had driekwart van de klas het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij gekozen en de groepsdruk om hier in mee te gaan werd alsmaar groter. Toch besloot ik, tegen het advies in, het profiel Natuur & Gezondheid te volgen, met Economie in het vrije deel. Dan kon ik altijd nog ‘switchen’ indien de docent onverhoopt gelijk zou krijgen.

Uiteindelijk bleek het tegendeel waar: ik ontwikkelde een wiskundeknobbel, bleek het ontzettend leuk te vinden om moleculen uit te tekenen tijdens scheikunde, deed graag mee met natuurkunde-experimenten en fascineerde me tijdens biologieles voor de fysiologie van zowel planten als mensen. Dat laatste vond ik zo leuk, dat ik in het vijfde jaar van het VWO besloot om Geneeskunde te studeren.

De wittejasceremonie tijdens de studie Geneeskunde

Amber Yaqub voor NEMO Kennislink

Actief voor de Rode Kruis Studentendesk van Rotterdam

Amber Yaqub voor NEMO Kennislink


Betekenisvol werkVriendinnen van de middelbare school attendeerden me er op dat de studie Geneeskunde waarschijnlijk te eenzijdig was en dat ik vooral met mijn neus in de boeken zou zitten. Dat bleek gelukkig erg mee te vallen! Zo waren patiëntendemonstraties al in het eerste jaar een vast onderdeel van het programma en mochten we al vrij snel zelf aan de slag in de anatomiezaal. Gedurende mijn tweede studiejaar maakte ik deel uit van een studententeam in een groot perifeer ziekenhuis, waarbij ik onder andere als voedingsassistent ervoer hoe mooi en belangrijk het werk van de verpleging was.

Hier kreeg ik ruim de tijd voor leuke gesprekken met de patiënt. Ik zag hoe patiënten angstig ineenkropen als de arts de zaal binnenstapte. Terwijl je juist als verpleging, zoals ik als voedingsassistent, werd verwelkomd met een grote glimlach. In het derde jaar deed ik vrijwilligerswerk, waarbij ik onder andere in aanraking kwam met eenzame ouderen in het verpleeghuis en langdurig zieke kinderen. Samen met andere studenten organiseerden we verschillende projecten om direct wat voor deze mensen te betekenen. 

Op zoek naar het onbekende

Toen ik eenmaal aan de coschappen begon (stageperiode in het vijfde jaar van de studie geneeskunde), werden de studiedagen wel wat langer. Echter, ik realiseerde me dat de kennis die ik tijdens de studie had opgedaan, niet altijd kon toepassen op patiënten. Vaak kreeg ik klinische vragen van patiënten, waar ik geen pasklaar antwoord op had. 
Dit deed me denken aan mijn kindertijd, waar ik mijn ouders vragen stelde over de natuur, waar de wetenschap nog geen verklaring voor had. Ik begon me af te vragen hoe je dergelijke vraagstukken eigenlijk beantwoordt. Is er een theoretisch kader voor ‘wetenschappelijke bewijsvorming’ binnen de Geneeskunde?

Tijdens de studie had ik vaag iets gehoord over Epidemiologie, een vakgebied dat zich bezighoudt met het voorkomen van ziektes en bevordering van gezondheid binnen populaties, waarbij methodologie van het onderzoek een grote rol speelt. Ik twijfelde of mijn medische achtergrond genoeg zou zijn om een master Epidemiologie te volgen.Net voor het einde van coschappen begon ik toch (met enige aarzeling) aan de master Epidemiologie. En wat een onvergetelijke ervaring! Ik leerde de basisbeginselen van onderzoek doen en kon mijn kinderlijke nieuwsgierigheid de vrije loop laten gaan. Hier werden vragen over waarom iets werkt, zoals het werkt, juist erg gewaardeerd.

Promotieonderzoek

Inmiddels doe ik uitdagend promotieonderzoek binnen de Epidemiologie, waarbij ik mechanismen onderliggend aan hersenziektes beter probeer te begrijpen. Wellicht is het je opgevallen dat alle bovenstaande thema’s hier ook in samen komen: mechanismen van ziektes (natuur & gezondheid), maatschappelijke impact (betekenisvol werk) en prikkelende onderzoeksvragen (op zoek naar het onbekende).
5 tips


Wil je ook je eigen koers bepalen? Hierbij mijn vijf tips voor een studiekeuze:1) Haal inspiratie uit je kindertijd! Wat vond je als kind leuk om te doen? Is er een studie die hier op aanhaakt?


2) Kies een studie die aansluit bij vakken die je interesseren. Dat hoeft niet te betekenen dat je er al goed in bent. Je kunt er namelijk nog altijd in groeien!


3) Laat je niet ontmoedigen door docenten, familie of vrienden en probeer niet te bezwijken onder de groepsdruk van klasgenoten.


4) Hoe zie je je toekomstige rol in de maatschappij? Wat wil je voor anderen betekenen?


5) Vragen waar je dagelijks mee worstelt kunnen ook een inspiratiebron zijn voor je volgende studie. Probeer hier een overkoepelend thema in te herkennen. Wellicht is er een studie dat daarbij past!Het is ook een goed idee om alvast proef te studeren of een dag mee te lopen met een student. Een bijkomend voordeel is dat je al kunt bepalen of je je thuis voelt in de leeromgeving. Heel veel succes gewenst bij het maken van je studiekeuze, je kunt het! ReactiesReageer