Naar de content

Olie en gas

Karin Daan, Kunst en Bedrijf

Energiespecialisten waarschuwen er al jaren voor. We moeten niet té afhankelijk worden van andere landen voor onze energievoorziening. Vooral van landen met een instabiele politiek klimaat of landen die in het verleden hebben laten zien bereid te zijn met hun energie-export te chanteren, zoals Rusland. Ook zullen we moeten anticiperen op de eindigheid op mondiale schaal van fossiele brandstoffen. In Nederland is het aardgas over een jaar of tien vrijwel op en de Nederlandse olievoorraad stelt nauwelijks iets voor. Is schaliegas dan misschien de gasbron van de toekomst? In dit dossier zijn artikelen over olie en gas die eerder op Kennislink verschenen op een rijtje gezet.

Nederlandse gasvoorraad

Binnen een jaar of tien is Nederland door de eigen aardgasvoorraad heen. Ruim een halve eeuw hebben we hiervan geprofiteerd. Weliswaar zoeken geologen naar nieuwe gasvoorkomens, veelal kleine velden onder de Noordzee, maar het gaat hier slechts om kleine voorraden die de energievoorziening in de toekomst niet veilig kunnen stellen.

Schaliegas

Anders dan in de VS lijkt schaliegas geen belangrijke optie voor Europa. In ons dichtbevolkte continent, met strenge wetgeving voor milieu- en natuurbehoud in combinatie met het ontbreken van financieel gewin voor de landeigenaar, lijkt schaliegas kansloos in West-Europa. Een uitzondering daarop is Groot-Brittanniê. Ook in Oost-Europa is de zoektocht naar deze vorm van tight gas aan de gang.

Olie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heropende drie jaar geleden het olieveld te Schoonebeek. Dankzij een hogere olieprijs bleek het hier weer economisch interessant de olie te winnen. De stroperige olie die nog rest wordt met stoom uit de grond gehaald. Er zijn meer voorbeelden van deze enhanced oil recovery, zoals het inspuiten van kooldioxide. Hiermee kunnen enkele tientallen procenten meer olie uit een veld worden geperst. Maar we zullen er aan moeten wennen dat de olie over twee eeuwen toch écht op zal zijn.

ReactiesReageer