Je leest:

Bio-geïnspireerde katalysatoren

Bio-geïnspireerde katalysatoren

Auteur: | 7 augustus 2013

De natuur is een kei in katalyse. De machinerie van een cel werkt aan de lopende band door dankzij stapsgewijze katalyse-reacties. Nederlandse chemici bekijken deze natuurlijke katalyse nu als inspiratiebron om een nieuwe generatie katalysatoren te ontwerpen. Het voordeel voor de maatschappij? Efficiëntere productie van energie en materialen.

In de natuur bestaat katalyse – het faciliteren of versnellen van een chemische reactie door een ‘hulpstof’ (katalysator) – uit meerdere stappen die elkaar opvolgen. In cellen vervullen eiwitten genaamd enzymen de rol van katalysator. Deze katalysatoren zijn fascinerende gereedschappen die voor een levende cel vereist zijn om tal van gebeurtenissen, zoals de verdubbeling en reparatie van het DNA, draaiende te houden. Het enzym DNA-polymerase plakt bijvoorbeeld aan elke base op de DNA-streng stap voor stap een bijbehorende base vast tijdens de DNA-verdubbeling.

Stapsgewijze katalyse is alom vertegenwoordigd in de natuur. Maar tot nu toe hebben wetenschappers zo’n stapsgewijs proces nog niet kunnen nabootsen in het laboratorium. Nederlandse chemici willen dat wel, met als doel nieuwe efficiëntere katalysatoren te maken. Om inspiratie op te doen voor de nieuw te ontwikkelen synthetische katalysatoren kijken ze onder andere naar hoe enzymen in levende cellen hun rol uitvoeren. Hieronder een greep uit de Kennislinkartikelen over katalysatoronderzoek geïnspireerd door de natuur.

Levende bacterie werkt met kunstmatig enzym

Esther Thole

Efficiënte enzymen voor schonere kunststoffen

Esther Thole

Vitamine B2 kan iets nieuws

Esther Thole

Een radicale aanpak van katalyse? Natuurlijk!

Bas de Bruin

“Het is mijn droom een moleculaire computer in elkaar te zetten”

Mariska van Sprundel

Een dynamische date

Mariska van Sprundel

Speuren naar krachtsensoren van de cel

Mariska van Sprundel

Knippende katalysator glijdt over DNA

Mariska van Sprundel

Moleculaire motor stuurt spiegelsynthese

Harm Ikink

Virus als kapstok voor fotosynthese

Bo Blanckenburg

Leidse chemici vangen CO2

Harm Ikink

Katalysator met DNA

Harm Ikink

Katalysator met trekschakelaar

Harm Ikink en Sven de Jong

Amsterdammers maken moleculaire waterstofgenerator

Harm Ikink

Enzym op heterdaad betrapt

Nijmeegse ‘supermicroscoop’ ziet moleculen oxideren

Harm Ikink

Katalysator imiteert natuurlijk enzym

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 07 augustus 2013

Thema: Leven bouwen met moleculen

Bin im Garten, via CC BY-SA 3.0
Leven bouwen met moleculen
Zonder het vermogen van moleculen om zichzelf te organiseren zou jij niet bestaan. In de natuur zie je het overal: verschillende moleculen klitten samen tot onderdelen van cellen, die onderdelen organiseren zich op hun beurt weer tot complete cellen. Cellen vormen weefsels, weefsels vormen organen, en organen vormen organismen. Hoe ver komen chemici met het imiteren van die werkwijze?
Bekijk het thema
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.