Nienke van Atteveldt

Nienke van Atteveldt

Neurowetenschapper Nienke van Atteveldt is assistant professor aan de VU in Amsterdam. Voorheen was ze senior onderzoeker bij Maastricht University en aan het Netherlands Institute for Neuroscience.

Nienke is cum laude gepromoveerd in de cognitieve neurowetenschappen (2006, Maastricht University) op een onderzoek naar de koppelingen tussen schrift en spraak in de hersenen, m.b.v. functionele magnetische resonantie imaging (fMRI). Haar proefschrift diende als bouwsteen voor onderzoek naar dyslexie dat ze (mede) heeft begeleid als postdoc, dit project maakte deel uit van het prestigieuze Dyslexia genes and neurobiological pathways project (FP6 subsidie EU). Hierdoor heeft ze ervaring met het traject van fundamenteel hersenonderzoek naar maatschappelijke toepassing.

In 2007 ontving ze een Veni-subsidie voor onderzoek naar hoe het brein hetgeen we zien, verenigt met dat wat we horen, en of dit via andere neurale paden gebeurt in verschillende situaties. In 2008 ontving ze tevens een Marie Curie outgoing fellowship (FP7 subsidie, EU). Van 2008 tot 2011 heeft ze beide projecten uitgevoerd aan Columbia University in New York. In juni 2011 is ze teruggekeerd naar Nederland waar ze sindsdien werkzaam is als senior onderzoeker aan het Nederlands Herseninstituut (NIN). Haar huidige onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen neurowetenschap en maatschappij en het gebruik van hoge-veldsterkte fMRI om de bouwstenen van het brein te ontrafelen. Al sinds haar AiO-periode vindt Nienke het van belang haar onderzoeksresultaten te delen met de maatschappij. Ze volgde een cursus wetenschapsjournalistiek (Universiteit Maastricht, 2005/2006) en is correspondent voor Kennislink en Sargasso.nl op het gebied van cognitieve neurowetenschap.

Alle publicaties van Nienke van Atteveldt