Maayke Klaver

Maayke Klaver

  • email
  • website

Maayke Klaver (1990) wilde vroeger graag dierenarts worden, maar toen ze besefte dat ze hierbij meer met de baasjes dan de dieren te maken zou krijgen, besloot ze toch biologie te gaan studeren. De passie voor natuur en dieren is altijd gebleven, maar die ondoorgrondelijke hersenen van de mens bleken eigenlijk ook heel interessant. In een poging de mysteries van het brein te ontrafelen, ging ze neurowetenschappen in Utrecht studeren. Toen bleek toch echt dat zij liever de vragen stelt dan deze te beantwoorden door miniteus wetenschappelijk onderzoek. Daarom volgt zij nu een communicatieminor en loopt met veel plezier stage bij NEMO Kennislink. Wanneer ze niet in de collegebanken te vinden is, jaagt ze op insecten met haar camera.

Alle publicaties van Maayke Klaver