Arjan Blokland

Arjan Blokland

Mr. dr. Arjan Blokland (1973) studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht. In 2005 promoveerde hij op het onderzoek ‘Crime over the Life Span; Trajectories of Criminal Behavior in Dutch Offenders’. Thans is hij als senior-onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop (met name de periode 18+), de effecten van belangrijke levensloop transities (o.a. werk, trouwen) op die ontwikkeling en vice versa, en de mate waarin (justitiële) interventies er in slagen deze ontwikkeling te keren (o.a. gevangenisstraf, ISD).

Alle publicaties van Arjan Blokland