Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Zo maak je wetenschap toekomstbestendig met excellente jonge onderzoekers

Pixabay CC0

Als jonge wetenschapper heb je een kwetsbare positie, met veel werkdruk, weinig stabiliteit en toekomstperspectief. Onze positie wordt al jaren steeds zwakker en door de coronapandemie zijn veel promovendi in de knel gekomen. Hoe maak je wetenschap toekomstbestendig met excellente jonge onderzoekers?

De KNAW wil graag dat in 2025 de kansen voor jonge wetenschappers zijn toegenomen. Hoe verbeteren we deze positie? Om te beginnen is het noodzakelijk dat we de mogelijkheid krijgen om ons contract te verlengen. Maar er is meer nodig, want jonge onderzoekers hebben veel hobbels te nemen om excellente wetenschappers te worden. Over vijf jaar moet de wetenschap in ons Koninkrijk er diverser, inclusiever, en samenwerkingsgerichter uitzien.

Toekomst

Excellente wetenschap moet dus oog hebben voor diversiteit en inclusie. Maar wat betekent excellente wetenschap eigenlijk voor jonge wetenschappers? Nu krijgen we vaak nog een breed en onrealistisch takenpakket voorgeschoteld, waarbij er van één persoon álles wordt verwacht. Je moet goed zijn in onderzoek doen, schrijven, colleges geven, je onderzoek communiceren, netwerken, en tegelijkertijd solliciteren voor je volgende baan.

Tegelijkertijd is ons carrièreperspectief vooral afhankelijk van hele specifieke onderzoeksprestaties, zoals publicaties. Zonder publicaties kom je als jonge wetenschapper niet verder. De huidige ‘doorgeslagen competitie’ stuwt de enorme werkdruk nog verder op en brengt de toekomst van de wetenschap in gevaar.

Het volle takenpakket is niet het enige probleem. Jonge wetenschappers staan óók voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Onderwerpen zoals klimaatverandering, institutioneel racisme en de dekolonisatie spelen een steeds grotere rol op de universiteit. Deze uitdagingen kunnen we alleen overwinnen door niet langer te focussen op individueel te scoren, maar door samen te werken. De nadruk op competitie voor posities en onderzoeksgeld moet meer naar de achtergrond verdwijnen. Zonder inclusie, oprechte samenwerking en een veilig werkklimaat is er geen toekomst voor excellente wetenschap in ons Koninkrijk.

Over vijf jaar moet de wetenschap in ons Koninkrijk er diverser, inclusiever, en samenwerkingsgerichter uitzien.

Pixabay CC0

Talenten

Het is daarom belangrijk om jonge onderzoekers hun verschillende talenten te laten ontdekken, zoals ook de Jonge Akademie benadrukt. Er zijn namelijk meer carrièrepaden in de wetenschap te bewandelen, zoals bijvoorbeeld wetenschapscommunicatie, onderwijs of maatschappelijke betrokkenheid. Zo worden wij, jonge onderzoekers, in staat gesteld om vroeg in onze carrière onze diverse talenten te gebruiken om in teamverband onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren.

Onderzoek moet ook niet alleen door wetenschappers gedaan worden, je hebt ook publieksparticipatie nodig, en en co-creatie van onderzoek met maatschappelijke partners. Want die bijdrage van buitenstaanders draagt juist bij aan de toekomst van de wetenschap. Jonge onderzoekers zijn als geen ander in staat om de deuren hiervoor open te zetten. Samen onderzoek ontwikkelen en uitvoeren leidt tot interessantere vragen, duurzamere oplossingen en bredere impact.

Hoe verbeteren we de positie van jonge onderzoekers?

Pixabay CC0

Inclusieve wetenschap

Ik kom uit Aruba. Ik heb in Nederland gestudeerd en doe nu vanuit Nederland onderzoek in het Caribisch gebied. We weten al lang dat Caribische studenten in Nederland in de knel komen. Dit bleek ook uit het rapport van de nationale ombudsman in 2020. Maar ook voor studenten en wetenschappers die onderzoek doen aan universiteiten op de eilanden zelf is er weinig toekomstperspectief. Er zijn nog te weinig kansen voor samenwerking en uitwisseling tussen de Caribische universiteiten. Hoewel deze universiteiten sinds 2019 wel onderzoeksgeld bij NWO mogen aanvragen, komt dit geld van het Koninkrijk nauwelijks bij jonge Caribische onderzoekers terecht, met grote gevolgen voor onderzoekscapaciteit op de eilanden.

Wij moeten dus samen werken aan een nieuw soort ‘excellente wetenschapper’. Jonge onderzoekers uit alle delen van het Koninkrijk zijn de excellente wetenschappers van de toekomst. Wij, jonge onderzoekers, moeten daarom ook meebeslissen over het onderzoeksbeleid. Over vijf jaar moet de wetenschap in ons Koninkrijk er diverser, inclusiever, en samenwerkings-gerichter uitzien. Wij hebben de mogelijkheid om de toekomst van de wetenschap te verzekeren. Betrek daarom jonge wetenschappers nu bij het bouwen aan het onderzoekslandschap van de toekomst.
Kijk de presentatie hier terug:

ReactiesReageer