Je leest:

Wanhoopspogingen om Trump uit het Witte Huis te houden

Wanhoopspogingen om Trump uit het Witte Huis te houden

Zijn de stemcomputers in swing states gehackt door de Russen?

Auteur:

Trump heeft 290 kiesmannen, Clinton maar 232 (nog steeds zijn er 17 onbeslist). Als bij de finale stemming, op 19 december, genoeg kiesmannen overlopen, wordt Clinton alsnog gekozen. Zes hebben dat al toegezegd. Ook zijn er crowdfunding acties gestart om hertellingen aan te vragen in drie staten waar het verschil in stemmen tussen Trump en Clinton minimaal was. Zelfs nu zijn bizarre wendingen in deze verkiezing niet uitgesloten.

De schok van Trumps overwinning bij de presidentsverkiezing dreunt bij veel mensen nog steeds na. En is het wel een overwinning? Hoewel Clinton in totaal meer stemmen kreeg dan Trump, heeft ze een flinke achterstand in het aantal kiesmannen, vanwege het winner takes all principe: bij bijna alle staten gaan alle kiesmannen naar de winnende kandidaat.

Overlopers

Amerikanen die Trump een ramp voor het land vinden, vestigen hun hoop op een bizarre ontsnappingsmogelijkheid: kiesmannen zijn bij de feitelijke verkiezing van de president, op 19 december, niet wettelijk verplicht te stemmen op de kandidaat die in hun staat won. Inmiddels hebben zes van de 290 kiesmannen uit door Trump gewonnen staten inderdaad toegezegd dat ze niet op hem zullen stemmen. Als er nog een handvol overlopen, wordt Clinton alsnog uitgeroepen tot president.

Een andere wanhoopspoging om Trump uit het Witte Huis te houden, is het aanvragen van hertellingen in een paar staten waar het verschil tussen Trump en Clinton het kleinst was: Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. Hieraan ligt een heuse complottheorie ten grondslag: Russische hackers – die eerder inbraken in e-mailaccounts van Clintons Democratische partij – zouden malware binnengesmokkeld kunnen hebben in de elektronische stemcomputers in deze staten, die vervolgens subtiel de stemverhouding veranderden.

Veiligheidsexpert Alex Halderman claimt dat hij en een paar van zijn studenten dit hadden kunnen doen, als ze gewild hadden. Dit zou aan het licht komen door de papieren stembiljetten die in sommige districten als back-up fungeren, handmatig te tellen. In districten met stemcomputers is dit niet, of slechts zeer onvolledig gebeurd.

Bevolkingssamenstelling

Halderman vindt het verdacht, dat Clinton in districten waar nog op papier gestemd werd, meer stemmen kreeg dan in districten waar stemcomputers gebruikt werden. Anderen vinden weer, dat dit goed te verklaren is door verschillen in de bevolkingssamenstelling.

Hoe dan ook begint de tijd te dringen. De deadline waarbij kandidaten hertelling mogen aanvragen is in een aantal staten al deze vrijdag (25 november 2016). Bovendien kost zo’n hertelling veel geld. Daarom is nu in vliegende haast een crowdfunding actie gestart om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Dit is voor Wisconsin inmiddels gelukt: anderhalf uur voor de deadline kon de onafhankelijke presidentskandidaat Jill Stein hertelling aanvragen. Overigens zijn dit lokale initiatieven; Clinton zelf en de Democratische partijtop houden zich nog op de vlakte. Ze zitten in een lastig parket, omdat het voor de verkiezingen juist Trump was die riep dat de verkiezingen rigged (doorgestoken kaart) waren, en Clinton dat afdeed als onzin. Inmiddels

De tweedeling in de VS in kaart

Hilary Clinton kreeg bij de presidentsverkiezing iets meer stemmen dan Donald Trump. Maar op kaartjes van de uitslag per staat lijkt het alsof Clinton door Trump verpletterend verslagen werd. Dat komt omdat zulke kaartjes gebaseerd zijn op een irrelevant gegeven, namelijk het landoppervlak. In een cartogram wordt een geografische kaart getransformeerd om wel het relevante gegeven aanschouwelijk te maken, in dit geval de bevolkingsgrootte.

Trumpclinton1
Op een geografisch correcte kaart van de VS, lijkt het of Trump (rood) bij de verkiezing in 2016 een enorme overwinning heeft behaald op Clinton (blauw). Maar bij een verkiezing is landoppervlakte per staat of county geen relevant gegeven.
Trumpclinton2
Cartogram waarbij de grootte van elke county evenredig is aan het aantal inwoners. Zo zie je bijvoorbeeld meteen dat Clinton won in alle grote steden. Ook is nu duidelijk dat het verschil in aantal stemmen tussen de twee relatief heel klein was.

Veel meer cartogrammen vind je op deze website.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 november 2016

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

LEES EN DRAAG BIJ AAN DE DISCUSSIE