Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Orkaan Florence raast op mijn studiegebied af!

Stuart Rankin via Flickr CC BY-NC 2.0

De gevaarlijke orkaan Florence raast recht op mijn studiegebied af. De komende uren en dagen wordt duidelijk welke impact een dergelijke orkaan daar heeft. Een heftige orkaan voorspelt niet veel goeds voor de armen in het gebied, blijkt uit mijn onderzoek. Een spannende tijd voor de mensen daar, maar ook voor mij, omdat mijn hypotheses nu live getest worden!

Het is misschien een beetje cru om enthousiast te worden van een orkaan die misschien wel veel schade aan gaat richten. Toch kun je als onderzoeker wel dankbaar gebruik maken van dit soort gelegenheden, om ervan te leren en schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkómen. Tevens ben ik juist nu mijn laatste onderzoeksresultaten aan het samenvatten, wat betekent dat de timing uitstekend is om mijn hypotheses te testen. Daarom wil ik jullie graag alvast wat vertellen over wat voor invloed orkanen kunnen hebben op huizenprijzen, op migratie en zelfs op armoede.

Orkanen en overstromingen

Eerst een korte uitleg over het verband tussen orkanen en overstromingen. Hoewel orkanen vooral worden geassocieerd met extreme wind, zijn het de overstromingen die uiteindelijk de meeste schade aanrichten. Vooral omdat de hoogste windsnelheden vaak van korte duur zijn en vrij lokaal (in een straal van 50-100 kilometer rondom het ‘oog’) plaatsvinden. Tevens nemen de windsnelheden snel af als de orkaan aan land komt. De overstromingen kunnen door twee dingen worden veroorzaakt: hevige regenval en stormvloed.

De regenval heeft vaak de grootste impact in het binnenland in de buurt van de rivieren. Zelfs als de windsnelheden van de storm al flink zijn afgezwakt kunnen grote hoeveelheden regen vallen, soms zelfs dagenlang. Dit zorgt ervoor dat rivieren snel buiten hun oevers treden. Aan zee kan de regen snel worden afgevoerd, maar daar schuilt een ander gevaar: stormvloed. Doordat er over een groot gebied een sterke wind in dezelfde richting blaast wordt de zee letterlijk het land op gezwiept. Hoge golven volgen elkaar snel op, en kunnen vele meters boven het normale niveau van hoogwater uitkomen. Deze stormvloed is vaak het meest gevaarlijke aan een orkaan, vooral omdat er in de VS veel huizen aan het water liggen.

De nasleep

Er gaan zeker overstromingen plaatsvinden. Hoe erg deze overstromingen precies worden is nog afwachten. Wat voor gevolgen dit mogelijk heeft staat in mijn laatste hoofdstuk dat ik nu bijna af heb. Ik heb alle antwoorden van mijn enquêtes verwerkt in een computermodel waarin ik probeer te voorspellen hoe mensen gaan reageren op een overstroming, en wat voor invloed dit heeft op grote schaal in de huizenmarkt. Ik neem hierin mee dat niet iedereen op dezelfde manier reageert. Sommige mensen zijn zeer angstig en willen direct verhuizen als ze een keer schade hebben gehad. Anderen zijn veel minder gevoelig voor gevaar en blijven liever aan het water wonen.

Orkaan Florence is op weg naar Amerika

Stuart Rankin via Flickr CC BY-NC 2.0

Toch daalt de waarde van huizen in risicogebieden aanvankelijk stevig, blijkt uit mijn model. Dit kan zijn vanwege directe schade, maar ook omdat een deel van de huizenkopers liever niet aan het water willen wonen gezien de gevolgen. Na verloop van tijd vergeten mensen langzaam wat de gevolgen waren, en beginnen steeds meer mensen weer vertrouwen te krijgen om een huis aan het water te kopen.

Vaak zijn dit mensen uit andere gebieden die de overstroming niet hebben meegemaakt. Het feit dat de huizenprijzen in deze gebieden aanvankelijk laag zijn maakt het extra aantrekkelijk. Hierdoor herstellen de huizenprijzen zich dus langzaam weer. Wel heb ik in mijn onderzoek gevonden dat dit sterk afhankelijk is van de omvang van de schade. Als een groot gebied met veel huizen getroffen is, zal dit herstel vele malen langer duren, en herstellen de huizenprijzen over een periode van 10 jaar amper.

Als ratten in de val

Omdat de huizenprijzen laag zijn direct na de overstroming kunnen mensen met een laag inkomen en hoge hypotheek hun huis vaak niet meer te koop zetten. Ze hebben namelijk meer schulden dan de waarde van hun huis. Hun huis staat dus in feite letterlijk en figuurlijk onder water. Rijkere mensen kunnen het zich wel veroorloven om weg te gaan. Het gevolg is dat veel mensen met een hoog inkomen verhuizen, en de mensen met een laag inkomen gedwongen achterblijven. In mijn simulaties heb ik zelfs gezien dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft kan toenemen met meer dan 20% in tien jaar tijd. En het grootste probleem is juist dat deze mensen vaak niet de middelen hebben om snel te herstellen van een overstroming. Bij een volgende overstroming zitten deze mensen zitten dus als ratten in de val.

Als een overheid hier niet goed op inspeelt, en marktwerking vrij spel heeft, zijn dit de mogelijke gevolgen van een zware overstroming. Daarom is het heel belangrijk dat overheden de juiste maatregelen nemen om de kust te beschermen. Laten we hopen dat de schade mee valt!

ReactiesReageer