Naar de content

Hoe mieren de straten van New York schoonhouden

Anne van Kessel voor Nemo Kennislink via CC BY-NC-ND 2.0

De mieren en andere kleine insecten van Manhattan verorberen jaarlijks bijna 1000 kilo afval. Op die manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan het schoonhouden van de straten én zorgen ze dat ratten bijna geen kans krijgen.

Wetenschappers van North Carolina State University wilden weleens weten wat alle kleine diertjes in New York per jaar wegwerken. Dus ze plaatsten keurig afgewogen porties chips, koekjes en hotdogs – typisch Amerikaans eten dat vaak op de grond valt – op verkeerseilanden, bermen en parken in Manhattan. Op iedere locatie plaatsten ze de helft van het voedsel in een kooitje van gaas waar alleen mieren en andere kleine beestjes als duizendpoten bij konden. De andere helft lag open en bloot.

Zwarte zaadmier is goede vuilnisman

Na 24 uur bekeken de wetenschappers hoeveel voedsel er was gegeten. 59% van het eten in de kooitjes op Broadway en West Street was opgegeten. Opvallend genoeg werd er in de bermen en op de verkeerseilanden twee tot drie keer zoveel gegeten dan in de parken, terwijl in de parken de biodiversiteit veel hoger is. Daar leven meer insectensoorten die kunnen helpen met het wegwerken van de voedselresten. De onderzoekers denken dat de grote opruimdienst op de straten te danken is aan de zwarte zaadmier. Dit beestje komt veel voor in New York en leeft graag tussen bestrating.

De zwarte zaadmier is waarschijnlijk een van de beste vuilnismannen in New York.

Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Ook buiten de kooitjes werd goed gegeten, met name door duiven en ratten. “Dat betekent dat mieren en ratten concurreren om het menselijke afval. Wat de mieren meenemen, is niet meer beschikbaar voor ratten. Op die manier helpen mieren niet alleen de stad schoon te houden, maar ook om de rattenpopulatie binnen de perken te houden”, zegt Elsa Youngsteadt, een van de onderzoekers in een persbericht.

De mieren en andere insecten aten sneller in de straten van New York dan in de parken.

Anne van Kessel voor Nemo Kennislink via CC BY-NC-ND 2.0

De studie vond plaats in 2012 en 2013. In de winter van 2012 raasde orkaan Sandy langs New York, waardoor de straten onderliepen met brak water. Vreemd genoeg had dit geen invloed op de hoeveelheid eten die werd meegenomen door de dieren. Waarschijnlijk trok het water weg voordat de kleine diertjes waren verdronken.

Volgens de onderzoekers hebben de dieren een kleine maar belangrijke bijdrage in de New Yorkse afvalverwerking. In de grote Amerikaanse steden wordt gemiddeld tien kilo afval per persoon per jaar verwerkt.

Bron
  • Elsa Youngsteadt, Ryanna C. Henderson, Amy M. Savage, Andrew F. Ernst, Robert R. Dunn and Steven D. Frank, “Habitat and species identity, not diversity, predict the extent of refuse consumption by urban arthropods”, Global change biology, 2 december 2014
ReactiesReageer