Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Faces of Science breidt weer uit met 12 onderzoekers

Twaalf nieuwe bloggende en vloggende wetenschappers!

kevin harber via flickr CC BY-NC-ND 2.0

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? 12 promovendi gaan bloggen en vloggen over hun dagelijks bestaan in de wetenschap. Ze doen aan verschillende Nederlandse universiteiten onderzoek naar onderwerpen als hiphop en de Nederlandse identiteit, de hersenen van MS-patiënten, vrouwenstemmen in de geschiedenis van de filosofie, en wat er met migranten gebeurt als ze Europa uit worden gezet.

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan zestig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap.

De komende maanden volgen filmpjes en blogs van de twaalf nieuwe Faces.

Dit zijn de nieuwe Faces of Science:

Judith Austin (30), gezondheidspsychologie en positieve psychologie, Universiteit Twente

De diagnose kanker heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt, ook op emotioneel en sociaal vlak. Judith ontwikkelt een app voor mensen die sinds kort kanker hebben, samen met patiënten en zorgverleners. De app leert mensen op een laagdrempelige manier zelfcompassievaardigheden aan, waarmee zij zichzelf kunnen ondersteunen in een moeilijke tijd.

Tom Bergkamp (28), selectie in sport, Rijksuniversiteit Groningen

Hoe kunnen we het beste de sporttalenten van morgen herkennen? Tom doet onderzoek naar de methoden die trainers en scouts kunnen gebruiken om toekomstige prestaties van sporters beter te voorspellen. Hij maakt daarbij gebruik van wetenschappelijke kennis uit de sportwetenschappen en selectiepsychologie.

Afra Foli (27), sociale geografie, Universiteit van Amsterdam

Verstedelijking brengt afvalproblematiek met zich mee, vooral als infrastructuur niet meegroeit met de stad. De urgentie rond afvalgerelateerde problemen zoals overstromingen en vervuiling is hoog. Afra onderzoekt hoe de inwoners van Accra (Ghana) omgaan met afval als een groeiend probleem en wat voor invloed afval heeft op sociale ongelijkheid in de stad.

Benjamin Gravesteijn (25), epidemiologie/geneeskunde, Erasmus MC

De digitale revolutie in de geneeskunde belooft de zorg beter, sneller, en efficiënter te maken. Het onderzoek van Benjamin gaat over deze revolutie: hij probeert de stap van data naar kennis te maken. Wat gebeurt er nu? Wat zouden we moeten doen? En wie moeten we het eerst behandelen?

Eveline Groot (31), geschiedenis van de filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Als meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit vrouwen, waar zijn dan alle vrouwenstemmen gebleven in de geschiedenis van de filosofie? En wat betekent het gebrek aan deze geluiden voor de ontwikkeling van ons denken? In haar promotieonderzoek duikt Eveline in het mensbeeld van de Franse filosofe Germaine de Staël (1766­–1817).

Thirza Lagewaard (28), filosofie, Vrije Universiteit Amsterdam

Binnen een democratie zijn mensen het vaak oneens met elkaar. Soms staan conflicten het ontwikkelen van goed beleid in de weg, zoals bijvoorbeeld bij klimaatverandering of de aanpak van racisme. Thirza richt zich op de vraag hoe er beter kan worden omgegaan met diepgaande meningsverschillen binnen een liberale democratie.

Sakina Loukili (29), religiewetenschappen, Meertens Instituut KNAW/Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlandse politici spreken vaak over de ‘joods-christelijke’ wortels van Nederland: daar horen moslims niet bij. Sakina doet onderzoek naar DENK en NIDA, politieke bewegingen die zich verzetten tegen rechts-populisme en opkomen voor de stem van islamitische Nederlanders. Sociale media zijn daarbij cruciaal. Maar welke rol speelt religie hier nu eigenlijk?

Annemarie Maan (24), scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen

Vuil kan vastplakken aan allerlei oppervlaktes en dit kan tot veel problemen leiden. In haar lab ontwikkelt Annemarie polymeren. Dit zijn hele lange moleculen. Met deze polymeren probeert ze beschermlagen te maken op het oppervlak, om zo het bevuilingsproces tegen te gaan.

Stefanos Prouskas (28), neurowetenschappen, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam

Ons brein is een ontzettend ingewikkeld netwerk van hersengebieden die constant met elkaar communiceren. Soms gaat deze communicatie mis, zoals bij de hersenaandoening multiple sclerose (MS). Neurowetenschapper Stefanos Prouskas onderzoekt door middel van MRI hoe veranderingen in het hersennetwerk van mensen met MS samenhangen met stoornissen van het denkvermogen.

Aafje de Roest (26), moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Leiden

Heel veel Nederlandse jongeren luisteren tegenwoordig naar Nederlandse hiphop. In hiphop vertellen rappers met verschillende achtergronden over hun leven op straat, in de buurt en de stad, maar ook over wat het betekent om in Nederland te wonen. Aafje onderzoekt wat hiphopartiesten vertellen over hun plek in de Nederlandse maatschappij, en ze spreekt met jongeren om erachter te komen hoe zij hun culturele identiteit vormen aan de hand van de verhalen die in hedendaagse Nederlandse hiphop verteld worden.

Tibisay Sankatsing Nava (29), wetenschapscommunicatie, KITLV/Universiteit Leiden

Door het publiek te betrekken bij erfgoedonderzoek ontstaan nieuwe perspectieven op de geschiedenis, en leidt het tot gemeenschappelijke en inclusieve verhalen. Als we samen het onderzoek ontwikkelen, uitvoeren en publiceren, hebben we heel veel aan elkaar en dat zorgt voor interessanter onderzoek, duurzamere oplossingen en onderzoek met meer impact. Tibisay onderzoekt hoe ‘co-creatie’ in erfgoedonderzoek bij kan dragen aan de dekolonisatie van het onderzoeksproces. Ze doet dat bijvoorbeeld door samen met onderzoekers en Caraïbische gemeenschappen tentoonstellingen te ontwikkelen.

Karlien Strijbosch (31), culturele antropologie/migratiestudies, Universiteit Maastricht

Migranten die naar Europa komen zijn vaak in het nieuws. Maar wat gebeurt er als ze Europa moeten verlaten? Karlien richt zich op de ervaringen van migranten die terugkeren naar Senegal. Ze onderzoekt wat dit betekent voor hen en de mensen om hen heen. Door te luisteren naar hun verhalen en te observeren wat er gebeurt bij terugkomst krijgt ze een kijkje in hun leefwereld.

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

ReactiesReageer