Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Faces of Science breidt uit met 12 nieuwe onderzoekers

Faces of Science voor NEMO Kennislink

Faces of Science breidt uit: twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap.

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan verslag doen van hun dagelijks bestaan in de wetenschap, in filmpjes en blogs. Ze doen aan verschillende Nederlandse universiteiten onderzoek naar onderwerpen als glow in the dark kankercellen, het allereerste kwantumnetwerk, de betekenis van Cicero en hoe achttiende-eeuwers omgingen met natuurrampen.

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan vijftig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap.

Gladys Akom Ankobrey (26), culturele antropologie/migratiestudies, Universiteit van Maastricht

Gladys richt zich op jongeren van Ghanese afkomst die opgroeien tussen Nederland en Ghana. Zij probeert te begrijpen hoe hun levens gevormd worden door hun connecties met Ghana. Om meer hierover te weten te komen luistert Gladys naar de verhalen van jongeren over hun reizen van en naar Ghana, relaties met familie, school en over hun aspiraties.

Lucia Baldauf (24), biofysica, AMOLF

Onze lichaamscellen leven omdat daarin miljoenen levenloze eiwitten met elkaar samenwerken. Hoe kan dat? En wat gaat ermee mis als we ziek worden? Lucia en haar collega’s willen deze vragen beantwoorden door een kunstmatige cel te bouwen. Haar onderzoek gaat over het cytoskelet: de botten en spieren van onze cellen.

*Lucas van der Deijl (27), historische Nederlandse letterkunde / digital humanities,
Universiteit van Amsterdam*

Tijdens de zeventiende eeuw vormden de beruchte ideeën van Descartes en Spinoza ‘the talk of the town’ in de Nederlandse Republiek. Dankzij vertalingen van hun boeken kon iedereen meediscussiëren. Lucas onderzoekt deze omstreden vertaalslag. Hij beschrijft met nieuwe digitale methoden de verspreiding van het vroege Verlichtingsdenken in de Nederlandse volkstaal.

Adriaan Duiveman (25), Nederlandse taal en cultuur/geschiedenis, Radboud Universiteit

Cultuurhistoricus Adriaan Duiveman onderzoekt hoe mensen in de achttiende eeuw omgingen met (natuur)rampen. Hij bestudeert niet alleen de praktische maatregelen, maar ook welke verhalen zij over deze rampzalige gebeurtenissen vertelden. Door deze verhalen creëerden inwoners van dorpen en steden een wij-gevoel waarmee ze de impact van rampen konden opvangen.

Dide van Eck (26), gender en diversiteit, Radboud Universiteit

Dide onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van ‘inclusieve organisaties’. Zij doet etnografisch onderzoek als vliegtuigschoonmaker en beveiliger om dagelijkse in- en uitsluitende praktijken te bestuderen. Ze beantwoordt de vraag: Hoe gaan deze organisaties om met diversiteit met betrekking tot o.a. gender, migratie-achtergrond en religie?

Jakob van den Eijnden (25), sterrenkunde, Universiteit van Amsterdam

Sterren leven meestal in paren. Jakob onderzoekt hoe de kleinste sterren in het heelal, als David tegen Goliath, de buitenste lagen van hun gigantische buur-ster afpakken. Met telescopen en satellieten bekijkt hij hoe ze slechts een fractie van dit gestolen materiaal vasthouden, terwijl de rest de omringende leegte ingeschoten wordt.

Edouard Fu (22), cardiorenale epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Eén op de tien Nederlanders heeft een vorm van chronische nierschade en daardoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van nierfalen en hart- en vaatziekten. Met een internationaal team van artsen en epidemiologen onderzoekt Edouard hoe progressie van nierschade voorkomen kan worden, met een speciale focus op toepassing van innovatieve statistische en epidemiologische methoden.

Sophie Hermans (26), natuurkunde, TU Delft

Stel je voor: een niet te hacken internet waarmee je veilig berichten kan versturen. Door andere computerbits te gebruiken, zogenaamde kwantumbits, wordt dit in de toekomst werkelijkheid. In haar lab bouwt Sophie het allereerste kwantumnetwerk ter wereld!

Jidde Jacobi (30), neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen

Mensen met de ziekte van Parkinson ondervinden vaak moeite met het spreken. Jidde Jacobi doet onderzoek naar de oorzaak van deze spraakproblemen. Door de timing van tong- en lipbewegingen tijdens het spreken te bestuderen, probeert hij meer te weten te komen over articulatie bij deze groep patiënten.

Leanne Jansen (28), Griekse en Latijnse taal en cultuur, Universiteit Leiden

Sommige mensen weten zo’n centrale rol in de geschiedenis in te nemen dat niemand ze meer kan vergeten. De Romeinse politicus en redenaar Cicero is hier een goed voorbeeld van. Leanne onderzoekt hoe Cicero’s spreektalent en onstuimige carrière een symboolfunctie hebben gekregen voor politici van de oudheid tot nu.

Renushka Madarie (27), criminologie, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Gedragen cybercriminelen zich net als daders in de fysieke wereld? Renushka onderzoekt dit voor account hijackers: mensen die inbreken in andermans online account. Hiervoor kijkt zij naar zowel de markt voor gestolen inloggegevens als wat account hijackers doen nadat ze hebben ingebroken in je account.

Lianne Wellens (27), geneeskunde, Prinses Máximá Centrum, Universiteit Utrecht

Het opereren van kinderen met kanker vormt een enorme uitdaging voor een chirurg. Lianne onderzoekt of je kankercellen kunt laten oplichten tijdens de operatie. Met deze glow in the dark techniek zouden chirurgen beter alle tumorcellen kunnen opsporen en minder gezond weefsel hoeven wegsnijden.

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

ReactiesReageer