Marlies Kraaij

Marlies Kraaij

Marlies Kraaij heeft van 1999 tot 2004 biologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Toen ze zich ging specialiseren heeft ze zich voornamelijk toegelegd op moleculaire en medische vakken. In het laatste jaar heeft ze een master ‘Wetenschapscommunicatie’ gevolgd, en hierbij heeft ze een stage gelopen bij het Nederlands Instituut voor Biologie. Tijdens deze stage heeft zij een aantal artikelen voor Kennislink geschreven.

Alle publicaties van Marlies Kraaij