Judith Robbe

Judith Robbe

  • email
  • linkedin

Als klein meisje wilde Judith Robbe (1979) journalist worden, maar op de middelbare school raakte die ambitie, ondanks haar lidmaatschap van de schoolkrantredactie, op de achtergrond. Met een brede interesse en een even zo breed vakkenpakket koos ze voor de vervolgopleiding Techniek & Maatschappij aan de TU Eindhoven. Daar leerde ze de vertaalslag maken van techniek naar samenleving. Dat is wat een wetenschapsjournalist ook doet: (technisch-)wetenschappelijk nieuws op een toegankelijke manier opschrijven voor een breed publiek. Na haar afstuderen besloot ze haar meisjesdroom nieuw leven in te blazen: ze kwam terecht op de redactie van technologietijdschrift De Ingenieur, waar ze ruim twaalf jaar als eindredacteur heeft gewerkt. Na een paar jaar afwezigheid in de wetenschapsjournalistieke wereld combineert ze nu werken in het familiebedrijf Robbe Financiële Raadgevers met redigeren en schrijven voor NEMO Kennislink.

Alle publicaties van Judith Robbe