De Jonge Akademie

Partner van Kennislink

Postbus 19121

1000 GC Amsterdam

Nederland

De Jonge Akademie organiseert haar activiteiten rond drie thema’s: interdisciplinariteit binnen de wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De Jonge Akademie telt vijftig leden: jonge onderzoekers die zich nadrukkelijk wetenschappelijk hebben onderscheiden en daarnaast een brede belangstelling voor de rol van wetenschap in de samenleving en voor wetenschapsbeleid hebben. Elk jaar stromen tien leden in en uit. Een commissie van De Jonge Akademie en de KNAW selecteert jaarlijks tien nieuwe leden.