Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Partner van Kennislink

Postbus 19121

1000 GC Amsterdam

Nederland

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is de vertegenwoordiging van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Zij probeert de kwaliteit en de belangen van de wetenschap te verbeteren en zij zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.