19 september 2017

Hé hallo, toekomstige promovendi

Vaak krijg ik van studenten en scholieren uiteenlopende vragen over wat promoveren nou eigenlijk inhoudt. Dus ik geef je een kijkje in hoe mijn zomer eruitzag en wat het werk als beginnende onderzoeker op een rechtenfaculteit zoal kan inhouden.

Wat doe je als je promoveert? Waarom onderzoek doen over het intrekken van nationaliteit? Hoe vaak gebeurt dat en wat zijn de gevolgen hiervan? Zit je niet veel achter je computer? Doe je naast je onderzoek nog andere dingen op je werk? Vaak krijg ik dit soort vragen als mensen willen weten wat het betekent om promovenda te zijn. Tijd dus voor wat antwoorden!

Ik krijg veel kansen om naast mijn onderzoek betrokken te zijn bij andere leuke initiatieven waar ik veel van leer.

Uiteraard is onderzoek doen en mijn bevindingen opschrijven mijn hoofdtaak. Tegelijkertijd krijg ik veel kansen en mogelijkheden om naast mijn onderzoek betrokken te zijn bij andere leuke initiatieven waar ik veel van leer. Denk dan bijvoorbeeld aan je onderzoek te presenteren, expertbijeenkomsten bijwonen, training geven aan een internationale groep collega’s die in de mensenrechtenwereld werken en cursussen volgen die je zelf interessant vindt.

Hieronder een aantal leuke dingen waar ik aan deelneem of heb deelgenomen in de afgelopen twee maanden. Dit laat meteen ook de diversiteit zien van mijn werk als promovenda. Veel leesplezier en mocht je vragen hebben over promoveren schroom dan niet om mij een e-mail sturen!

De Balie STUDIO

Eerder deze maand lanceerde De Balie een project, STUDIO genaamd. Dit is voor mij een unieke kans om tijdens de drie maanden durende opleiding te leren hoe ik bijdraag aan het maatschappelijk debat en zaken aan het licht breng waar de samenleving nog veel te weinig over hoort. Staatloosheid en het intrekken van nationaliteit zijn onderwerpen die hier goed bij aansluiten. Overigens zijn niet alle deelnemers onderzoekers. We hebben een groep van vijf jonge experts: een onderzoeksjournalist, voetbaltrainer, bioloog, architecte en wetenschapper.

De eerste lichting van STUDIO van De Balie
STUDIO/ Janiek Sinnige

Het is tot zover een ontzettend leerzame ervaring. We worden door deskundigen getraind in spreken voor publiek, hoe om te gaan met media en hoe je overkomt bij mensen die je niet kennen. Tijdens de introductiedag moesten we op een podium staan zonder iets te zeggen. Andere deelnemers zeiden op basis van je houding hoe je overkomt bij vreemden. Dit was een ontzettend ongemakkelijke maar leerzame oefening want mensen hebben bewust en onbewust een mening over je op basis van hoe je overkomt en plaatsen je in ‘hokjes’.

Door deze oefening weet je ook hoe vreemden jou zien. Kom je over als betrouwbaar en zelfverzekerd? Of juist als onzeker en ongemakkelijk? Via STUDIO krijgen we ook mogelijkheden om voor een breder publiek over ons werk te spreken. Ik sta 28 oktober a.s. op het Brainswash festival. Andere deelnemers hebben de kans om een TedX talk geven in Amsterdam, een opiniestuk in een krant te schrijven en zelf een Balie-programma te maken.

Expertbijeenkomst in Londen

Het doel van deze allereerste expertbijeenkomst was om samen met andere wetenschappers en experts op het gebied van terrorismebestrijding en intrekken van nationaliteit na te denken over verder onderzoek om dit probleem beter in kaart te brengen. Het was bijvoorbeeld interessant om te weten te komen dat veel landen wereldwijd in korte tijd veel maatregelen hebben aangenomen om terrorisme te bestrijden, waaronder een inreisverbod, uitkering stopzetten, maar ook het vernietigen van nationaliteit. Discussies gingen erover dat het vernietigen van de nationaliteit veel verdergaand is dan de andere maatregels maar dat de impact hiervan nooit is onderzocht.

Deze bijeenkomst was voor mij een ontzettend mooie kans om een deel van mijn onderzoek te presenteren en experts op dit gebied te ontmoeten. Deze bijeenkomsten helpen ook enorm bij het nadenken over mijn onderzoek en het opdoen van nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, in veel landen wordt de nationaliteit niet alleen afgepakt van terroristen maar hebben landen veel vrijheid om te bepalen om van burgers –die geen terroristen zijn- de nationaliteit te ontnemen. Dit geeft mij nieuwe ideeën om onderzoek te doen naar de andere ontnemingsgronden die bestaan.

Afgelopen juni volgde ik een driedaagse training in New York, aan de New York University voor promovendi en post-docs die onderzoek doen naar burgerschap en staatloosheid-gerelateerde onderwerpen.
The institute on statelessness and inclusion

Training in New York

Afgelopen juni volgde ik een driedaagse training in New York, aan de New York University voor promovendi en post-docs die onderzoek doen naar burgerschap en staatloosheid-gerelateerde onderwerpen. We kregen lezingen van senior wetenschappers zoals Professor Hirsch Ballin en professor Kerber over burgerschap en staatloosheid in historisch perspectief. Daarnaast kregen we training over verschillende manieren om onderzoek naar staatloosheid te verrichten.

Tijdens die week werden we gekoppeld aan een andere onderzoeker met als doel een onderzoeksproject vorm te geven waar we de komende tijd aan werken. Zo werk ik samen met een andere promovenda uit Zwitserland aan een project om te onderzoeken welke gemeenschappelijke criteria landen hebben om te bepalen wanneer iemand een nationaliteit krijgt en wanneer iemand deze kan verliezen. Op deze manier leer je van elkaars onderzoek en deel je ervaringen met elkaar hierover. Dit zorgt ook voor nieuwe inzichten voor je eigen onderzoek.

Naast deze training was er ook een expertbijeenkomst met senior wetenschappers waar we samen nadachten hoe we onderzoek naar staatloosheid verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Zo is er bijvoorbeeld veelal juridisch onderzoek gedaan naar staatloosheid en zijn ideeën uitgewerkt om onderzoek te doen naar dit probleem vanuit andere disciplines (o.a. historisch –en psychologisch onderzoek hiernaar). Erg interessant want staatloosheid is een onderwerp waar sinds een kleine tien jaar groeiende aandacht voor is en er, dus, nog veel ruimte bestaat voor meer onderzoek.

Kortom, promoveren is verre van saai en je zit niet altijd achter je computer om te lezen en te schrijven. Je kunt het zo leuk en interessant maken als je zelf wilt door ook betrokken te zijn bij andere initiatieven waar je van leert of door op zoek te gaan naar mogelijkheden om je onderzoek te delen met anderen.

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.