Naar de content

Vooruitkijken voorkomt file

Chris Zwolle

Verkeerskundige Victor Knoop van de TU Delft werkt aan een model dat drukte op de weg kan voorspellen en files voorkomt. Het model analyseert van duizenden wagens hun snelheid en spreiding in een groot gebied. Vervolgens wordt het verkeer dankzij een slim algoritme en maatregelen als toeritdosering en informatieborden weggeleid van de drukte via alternatieve routes.

28 februari 2013

Door naar duizenden auto’s in een groter gebied te kijken worden files voorkomen.

Chris Zwolle

Wie files wil detecteren moet zo ver mogelijk vooruit kunnen kijken in de tijd. Waar wordt het nu al drukker en is er straks een grote kans op congestie? De huidige technieken kijken alleen maar naar een stuk weg van ongeveer 500 meter voor een oprit van een ringweg, waar vaak files ontstaan.

Victor Knoop: “als we verder vooruit willen zien in de tijd, moeten we naar een veel groter gebied tegelijkertijd kijken. Dit is met de huidige technieken echter nog niet mogelijk, waardoor er alsnog een opstopping ontstaat. Dat is zonde, want als een file eenmaal is ontstaan, wordt het heel lastig om deze te verhelpen. Een file breidt zich als een soort olievlek uit en vermindert de capaciteit met zo’n dertig procent. Bovendien vergt de huidige methode veel rekentijd”, aldus de verkeerskundige.

Duizenden auto’s

Knoop bedacht daarom een nieuwe methode die veel minder rekentijd vergt, maar wel files effectief voorspelt. Met behulp van nieuwe technieken neemt zijn model in een keer de auto’s in een veel groter gebied in ogenschouw, zoals een stuk van het centrum van een stad en de ringweg, en kijkt naar de spreiding van de voertuigen in dat gebied. “We kijken dan naar duizenden auto’s tegelijkertijd. We berekenen de hoeveelheid, hun snelheid en de verspreiding. Omdat we naar de auto’s als een grote groep kijken, is er veel minder rekentijd nodig. Bovendien hoef je met deze methode – in tegenstelling tot de huidige technieken – geen onderscheid te maken tussen verschillende bestuurders. Een omaatje rijdt anders dan een wegpiraat, maar van die duizenden automobilisten rijden er altijd wel een paar roekeloos of juist extra voorzichtig.”

Het model berekent de snelheid en spreiding van duizenden auto’s.

matthias_r

Toeritdosering

Wordt het druk op de ringweg en dreigt er een file te ontstaan? “Dan grijpen we in. Bijvoorbeeld door het verkeer om te leiden via matrix- en informatieborden. Auto’s die naar het centrum moeten en niet per se de ringweg op hoeven, kunnen we zo omleiden.”

Een andere optie is toeritdosering bij een ringweg. Een stoplicht bepaalt dan hoeveel auto’s de ringweg op mogen. “Dat wordt nu ook al gebruikt, maar de huidige regelingen houden alleen rekening met files vlakbij de oprit. Omdat we al beter weten waar en wanneer het druk wordt, kunnen we al verder naar achteren op de weg toeritdosering inzetten om er voor te zorgen dat files niet ontstaan. Een automatisch regelsysteem met slimme algoritmes leidt dit in goede banen.”

Knoop liet al zien dat zijn model in theorie werkt. Het wordt dit jaar nog getest in de hoofdstad op een deel van het centrum en de ringweg.

Bron