Naar de content

Taal op Facebook voorspelt persoonlijkheid

Een persoon zit achter zijn laptop op Facebook.
Een persoon zit achter zijn laptop op Facebook.
Smileham, flickr

Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania hebben het taalgebruik van 750.000 gebruikers van Facebook geanalyseerd om inzicht te krijgen in het gedrag van verschillende persoonlijkheidstypen, zoals introverte en extraverte mensen.

14 oktober 2013
Een persoon zit achter zijn laptop op Facebook.

Deze studie is onderdeel van het World Well Being Project, waaraan verschillende onderzoeksdepartementen in Pennsylvania deelnemen. Het project wordt geleid door computerdeskundige H. Andrew Schwartz en het Positive Psychology Center.

Smileham, flickr

Deelnemers vulden een persoonlijkheidsvragenlijst in en stelden hun statusupdates (berichten op Facebook) beschikbaar. De onderzoekers brachten het woordgebruik van deze personen vervolgens in beeld. Psychologen krijgen hierdoor een completer beeld van iemands leefwereld dan door de vragenlijsten die van oudsher gebruikt worden. Aldus concluderen de onderzoekers in het tijdschrift PLOS ONE.

Het succes van deze benadering biedt nieuwe mogelijkheden om de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en gedrag te onderzoeken. Ook kan de effectiviteit van psychologische interventies in de toekomst wellicht gemeten worden.

Voorspellend computermodel

Door het woordgebruik van de deelnemers te koppelen aan persoonlijkheidskenmerken, konden de onderzoekers een voorspellend computermodel ontwikkelen. Dat computermodel kan aan de hand van iemands woordgebruik voorspellingen doen over zijn of haar leeftijd, geslacht en antwoorden uit de persoonlijkheidstest. De voorspellingen bleken heel nauwkeurig. Alleen op basis van het taalgebruik in iemands statusupdates kon de computer met 92 procent nauwkeurigheid voorspellen of hij met een man of een vrouw te maken had. In de helft van de gevallen kon de leeftijd geschat worden met een afwijking van maximaal drie jaar. De persoonlijkheidskenmerken konden bijna even goed voorspeld worden als met de oude vragenlijsten.

Grote datasets

Het onderzoek bouwt voort op een lange traditie van onderzoek naar woordgebruik om de emotionele en mentale staat van mensen te begrijpen. In het verleden werd altijd een gesloten woordenschat-benadering gebruikt, waarin psychologen van tevoren een woordenlijst samenstelden. Om te onderzoeken hoe gelukkig iemand was, werden positieve woorden zoals tevreden, enthousiast en prachtig geturfd. Een groot nadeel van deze test is dat hij alleen maar bepaalde aannames kan bevestigen, zoals: depressieve mensen gebruiken inderdaad vaker het woord triest dan niet-depressieve mensen. Nieuwe inzichten komen er niet mee aan het licht.

De reden dat psychologen toch lange tijd gebruikmaakten van deze methode was dat ze slechts kleine hoeveelheden proefpersonen konden behappen. De grote datasets die de sociale media genereren, maken nieuwe kwantitatieve analyses mogelijk. “Om correlaties te vinden tussen woorden en psychologische kenmerken heb je heel veel data nodig. De sociale media verschaffen die,” aldus Schwartz. Bovendien komen er allerlei woorden naar boven drijven die psychologen zelf niet zo snel zouden bedenken.

Woordwolken

Schwartz en zijn collega’s maakten gebruik van Differential Language Analysis (DLA) om woorden en zinnen te clusteren rondom leeftijdsgroepen, mannen, vrouwen en vijf belangrijke persoonlijkheidsdimensies: extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en intellectuele autonomie. Met deze persoonlijkheidskenmerken kunnen ook gemoedstoestanden zoals depressie of geluk gemeten worden.

De onderzoekers maakten zogenaamde word clouds die het taalgebruik van een bepaald persoonlijkheidstype in beeld brengen. Bij een extraverte persoonlijkheid horen bijvoorbeeld vooral woorden als feest en geweldige avond, terwijl in het taalgebruik van een introverte persoonlijkheid meer verwijzingen zijn te vinden naar Japanse media en emoticons.

Sporten is gezond

En hoewel een aantal woorden vanzelfsprekend zijn, zijn er ook veel woorden waar de onderzoekers in eerste instantie niet aan hadden gedacht. Mensen die laag scoorden op de neurotische schaal (die dus emotioneel stabiel waren) gebruikten bijvoorbeeld veel woorden die verwezen naar actieve sociale bezigheden, zoals snowboarden en basketball. “Dit betekent niet perse dat je van sporten minder neurotisch wordt,” waarschuwt een van de onderzoekers. “Maar het suggereert wel dat neurotische personen emotioneel stabieler kunnen worden door te gaan sporten.”

Aan de hand van het voorspellende model dat de onderzoekers maakten, ontstaan dus nieuwe inzichten. Onderzoekers hebben tientallen jaren theoretisch onderzoek gedaan naar de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken en het bijbehorende woordgebruik. Door de sociale media worden ze nu ook echt zichtbaar.

Bron:

University of Pennsylvania. “Facebook data used to predict users’ age, gender and personality traits.” ScienceDaily, 26 Sep. 2013. Web. 14 Oct. 2013.