Naar de content

Scheiding gooit roet in relatiekansen

Kansen om te trouwen of samen te wonen, nemen af na een (echt)scheiding. Vooral als mensen getrouwd zijn geweest of kinderen uit een eerdere relatie hebben, zijn de kansen op een nieuwe relatie kleiner. Bovendien nemen de kansen sterker af voor vrouwen dan mannen. Een mogelijke verklaring voor de negatieve impact van eerdere ervaringen is dat mensen voorzichtiger worden na een scheiding. Anne-Rigt Poortman heeft onlangs haar Veni-onderzoek afgerond naar de gevolgen van eerdere relationele ervaringen op iemands verdere ‘relatiecarrière’.

De huwelijksmarkt is de afgelopen decennia sterk van karakter veranderd. Steeds meer mensen komen na een relatiebeuk voor de tweede of misschien wel derde keer op de huwelijksmarkt terecht. Daar komen zij allerlei soorten alleenstaanden tegen; sommigen hebben kinderen uit een eerder huwelijk, anderen hebben alleen samengewoond en weer anderen hebben nog nooit een relatie gehad. Poortman onderzocht wat de gevolgen van eerdere relaties zijn op iemands toekomstige relaties.

Latten

Kansen op een nieuwe relatie nemen vooral af wanneer mensen al getrouwd zijn geweest of kinderen uit een eerdere relatie hebben. Hoewel gescheiden mensen nog net zo graag een partner willen, blijken ze een sterkere voorkeur te hebben voor minder gebonden vormen van relaties, zoals een lat-relatie of ongehuwd samenwonen. Zo blijkt dat met name mensen die getrouwd zijn geweest, liever helemaal niet meer willen samenwonen met een partner, terwijl mensen die samengewoond hebben dat nog wel willen. Eerdere scheidingservaringen hebben sterkere effecten op de voorkeuren van vrouwen dan op die van mannen.

Trouwen doe je maar eens in je leven, hoor je vaak. Zouden ze dan toch gelijk hebben?

Partnerkeuze

Gescheiden mannen en vrouwen blijken relatief vaak een partner te hebben die ook gescheiden is. Zelfs als rekening gehouden wordt met het feit dat gescheiden mensen ouder zijn en dus ook meer kans hebben om gescheiden mensen tegen te komen. Er kan dan ook gesproken worden van een scheidslijn tussen de eerste huwelijksmarkt, voor mensen zonder scheidingservaringen, en de tweede huwelijksmarkt, voor gescheidenen. Sekse en leeftijd zijn de belangrijkste voorspellers voor wie deze scheidslijn oversteekt. Vrouwen en oudere personen zonder scheidingservaringen hebben vaker een gescheiden partner, terwijl voor gescheidenen geldt dat mannen en jongeren vaker een nieuwe partner hebben zonder relatieverleden.

Opnieuw scheiden

Eerdere ervaringen blijken ook van invloed te zijn op het slagen van de volgende relatie. Uit Noorse gegevens blijkt dat vooral mensen met een echtscheiding achter de rug een verhoogde kans hebben om opnieuw te scheiden. Bij ex-samenwoners is de kans om uit elkaar te gaan gelijk aan die van mensen die voor de eerste keer samenwonen. Zodra ex-samenwoners gaan trouwen, is hun kans om te scheiden zelfs iets lager dan voor mensen in hun eerste huwelijk. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze bevindingen ook opgaan in Nederland en vooral ook in andere landen, waar samenwonen nog niet zo gangbaar is.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)