Je leest:

Misvattingen rond de evolutietheorie

Misvattingen rond de evolutietheorie

Auteur: | 29 oktober 2009

Over de evolutietheorie van Darwin is veel gesproken en geschreven. Hierbij komen van tijd tot tijd misvattingen naar boven. Wat zegt de evolutietheorie eigenlijk over het ontstaan van leven en beweerde Darwin echt dat wij van de apen afstammen?

“De evolutietheorie is maar een theorie.”

De evolutietheorie is een theorie, maar wel één die wordt onderschreven door wetenschappelijk bewijs. Met behulp van vergelijkende anatomie is bijvoorbeeld aangetoond dat alle gewervelden in aanleg hetzelfde bouwplan hebben. De voorpoten van hond, rund en ook onze eigen armen zijn gevormd uit dezelfde structuur en daardoor homoloog aan elkaar. Dit betekent dat zij een gezamenlijke oorsprong hebben. Met behulp van fossielen zijn verschillende overgangsvormen beschreven die verklaren hoe dankzij evolutie een vis in een landdier, een aap in een mens of een dinosauriër in een vogel kan veranderen. ↑ terug naar boven ↑

“Er zijn nooit overgangsvormen gevonden die de evolutietheorie kunnen bewijzen.”

Fossielen van overgangsvormen liggen niet voor het oprapen, maar ze zijn wel degelijk gevonden. Zo is de overgang van vis naar landdier aan de hand van fossiel materiaal beschreven. In de loop van tientallen miljoenen jaren ontwikkelden vissen poten die geschikt zijn om het land te koloniseren. In het Devoon (ongeveer 400 miljoen jaar geleden) leefden verschillende vissen met pootachtige structuren. ↑ terug naar boven ↑

“Het oog is te complex om via evolutie te ontstaan.”

Het menselijke oog is complex, maar is niet in één keer zo ontstaan. Uit DNA-onderzoek blijkt dat alle ogen in de natuur (of ze nu primitief of complex zijn) bestaan uit dezelfde reeks aminozuren. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat alle dierlijke ogen zijn ontstaan uit dezelfde voorouder, een groep lichtgevoelige cellen.

↑ terug naar boven ↑

“Wij stammen af van de apen.”

Darwin beweerde dat de mens een gemeenschappelijke voorouder heeft met (mens)apen. Als je naar de stamboom van aap en mens kijkt, is uit deze voorouder zowel de tak van de chimpansees, als de tak van de bonobo’s, als de tak van de mens ontstaan. Wij stammen dus niet af van de apen, maar kunnen de bonobo en de chimpansee zien als onze verre neefjes en nichtjes. ↑ terug naar boven ↑

“Door evolutie worden soorten steeds beter.”

In zijn evolutietheorie beschrijft Darwin dat evolutie gericht is op het voortbestaan van een soort. Tegenwoordig weten we dat dit anders zit. Evolutie leidt tot de verandering van soorten, maar heeft daarbij geen doel of richting. De genen waarop de eigenschappen van een individu liggen, zijn zelfzuchtig: zij gaan alleen voor eigen succes door de beste aanpassing aan dat moment. ↑ terug naar boven ↑

“De evolutietheorie verklaart het ontstaan van leven.”

Het ontstaan van leven is een onderwerp waar Darwin zich zelf niet aan gewaagd heeft. Pas in 1953 toonden laboratoriumexperimenten aan dat uit een ‘oersoep’ van moleculen aminozuren (bouwstenen van leven) kunnen ontstaan. Het idee is dat deze bouwstenen stapje voor stapje uitgroeiden tot grotere moleculen, zoals ‘oer-DNA’, en uiteindelijk de eerste levende cel. ↑ terug naar boven ↑

“Leven is te complex om via een kansproces te kunnen ontstaan.”

Men denkt dat leven is ontstaan doordat bouwstenen in een ‘oersoep’ zich dankzij toevalstreffers aan elkaar regen tot grotere moleculen. Zo konden vanuit aminozuren (bouwstenen van leven) uiteindelijk ‘oer-DNA’ en de eerste cel ontstaan. De kans op toevalstreffers is heel klein, maar evolutie heeft honderden miljoenen jaren de tijd gehad. Over zo’n lange tijdsperiode komen toevalstreffers toch nog vaak voor.

↑ terug naar boven ↑

Dit artikel is een publicatie van Bètafactor i.s.m. Kennislink.
© Bètafactor i.s.m. Kennislink, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 29 oktober 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.