Je leest:

Milieugegevens steeds vaker online

Milieugegevens steeds vaker online

Auteur: | 22 april 2013

Door Europese wetgeving wordt milieu-informatie steeds vaker openbaar en komt het ook digitaal beschikbaar. Met het nieuwe Bodemloket kom je te weten waar (historisch) bodemonderzoek is verricht en waar de bodem gesaneerd is.

Of een woning op verontreinigde grond staat, is nu snel na te zoeken met het vernieuwde Bodemloket, te vinden op www.bodemloket.nl. Door een postcode in te vullen of in te zoomen op de kaart van Nederland, kom je terecht op gedetailleerde kaarten die zijn ingekleurd of gearceerd al naar gelang er bodemonderzoek of -sanering heeft plaatsgevonden. Informatie over onderzoek of sanering moet overigens nog wel ergens anders opgevraagd worden.

Afbeelding uit het Bodemloket: het centrum van Amsterdam met v.l.n.r. Keizersgracht, Herengracht en een gearceerde Singel. Door op de gearceerde locatie te klikken, komen (historische) bronnen naar boven. De oorspronkelijke bronnen moeten via de betrokken overheidsinstelling worden opgevraagd en zijn dus niet digitaal aanwezig in www.bodemloket.nl.
www.bodemloket.nl

Openbaar

“Dat milieu-informatie in toenemende mate openbaar wordt, hebben we te danken aan het Verdrag van Aarhus,” vertelt Jan Klein Kranenburg, projectleider van het Bodemloket. “Gemeenten, provincies en rijk zijn tegenwoordig verplicht milieugegevens openbaar te maken. In Nederland heeft het verdrag acht jaar geleden geleid tot het publiceren van bodemonderzoeksgegevens op Bodemloket.nl, wat overigens op vrijwillige basis gebeurt. Van een verplichting deze gegevens aan Bodemloket.nl te leveren is momenteel geen sprake.”

Ook bedrijven moeten nu openheid geven over uitstoot van schadelijke stoffen. Voordat het Verdrag van Aarhus in werking trad, konden bedrijven zich nog beroepen op concurrentiegevoeligheid van fabricagegegevens. Dat is nu verleden tijd.
www.natuurkunde.nl

Open source

Tot nu toe bestond de vaste groep gebruikers van het Bodemloket uit taxerende makelaars die wilden weten of de woning die zij verkochten wel op schone grond stond. Met de vernieuwing van het Bodemloket zal daar een grotere groep particulieren bijkomen met dezelfde vraag, verwacht Klein Kranenburg. “De vernieuwing van het Bodemloket zit hem namelijk onder meer in een open source aanpak, waardoor de informatie ook op andere websites getoond kan worden die de burger als doelgroep hebben, zoals Atlas Leefomgeving. Je hoeft nu geen plug-ins, zoals Flash, meer te downloaden om de kaarten op te roepen. Ook met een smartphone of tablet is Bodemloket.nl nu te bekijken.”

Van de 100.000 verontreinigde locaties in Nederland zijn er nu 400 aangewezen als ‘humane spoedlocaties’. Deze moeten uiterlijk in 2015 worden gesaneerd. Deze locaties zijn niet expliciet te vinden in het Bodemloket, omdat de communicatie over deze locaties door de lokale overheden wordt georganiseerd.
Provincie Drenthe

Onafhankelijk van Google

Opvallend is dat niet de overbekende Google-kaarten verschijnen na het intoetsen van een postcode. Klein Kranenburg heeft daar wel een antwoord op, want met Google samenwerken heeft een aantal nadelen. “Google geeft geen garantie voor ‘schone’ kaarten. De kans bestaat dat Google informatie op een kaart gaat plaatsen waar wij geen behoefte aan hebben. Ook privacy is met het gebruik van Google-kaarten niet gegarandeerd.” In plaats daarvan is Bodemloket gebaseerd op de overheidsdienst Publieke Dienstverlening op de Kaart, waarmee de overheid het gebruik van digitale geo-informatie wil stimuleren.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 april 2013
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.