Naar de content

Klimaatrapport IPCC: CO₂ wegvangen uit de lucht

Wikimedia Commons

Deze maand is het derde deel van het vijfde klimaatrapport van IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – uitgebracht. Dit deel stelt dat er stevige nieuwe maatregelen moeten worden genomen om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Niet alleen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ook door broeikasgassen actief uit de atmosfeer te halen. Het bedrijf greenSand, een initiatief van The Olivine Group, springt hier op in door extra aandacht te vragen voor het mineraal olivijn als middel om CO2 uit de lucht te binden.

29 april 2014

Internationaal zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius of minder. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, brengt sinds 1990 elke vijf tot zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het laatst rapport Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change heeft als thema het tegengaan van de klimaatsverandering door de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen of broeikasgassen uit de atmosfeer te halen.

CO2 wegvangen

Het IPCC stelt dat huidige maatregelen – zoals schonere auto’s – niet voldoende zijn. In dit rapport staat dat de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen tien jaar sneller dan ooit is gestegen en dat de temperatuur van de aarde drie tot vijf graden hoger zal liggen aan het einde van deze eeuw als dit zo doorgaat. Er zijn dus meer maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om op de twee-gradenroute te blijven. Een voorbeeld dat genoemd wordt is het wegvangen van CO2 uit de lucht door middel van herbebossing, en de combinatie van bio-energie en CO2-opslag. CO2-opslag kan op verschillende manieren, maar onder andere ook door CO2 op te vangen in mineralen.

Olivijn is zo’n mineraal dat goed ingezet kan worden om CO2 uit de lucht te vangen’, stelt bedrijf greenSand. Olivijn is een veelvoorkomend mineraal op aarde en legt CO2 vast als er water aanwezig is. Op die manier wordt het broeikasgas CO2 omgezet in bicarbonaat en is de CO2 ‘gevangen’.

Fijngemalen

Het idee om olivijn te gebruiken om het CO2-gehalte in de atmosfeer naar beneden te brengen had de, nu gepensioneerde, professor Olaf Schuiling al in jaren zestig. Hij zette daarom samen met Eddy Wijnker het bedrijf greenSand op. Het bedrijf biedt onder andere producten aan voor de tuin zodat particulieren zelf kunnen bijdragen aan het wegvangen van CO2. Amanda Oudenes, medewerker fondsenwerving en communicatie bij GreenSand, vertelt hoe dit in zijn werk gaat: “Wij vermalen olivijnrotsen in fijn groen zand om de opname van CO2 te versnellen. Door het te vermalen wordt het contactoppervlak waarmee de lucht kan reageren groter waardoor het sneller kan reageren. Het fijngemalen zand word verwerkt in allerlei producten die als duurzaam alternatief gebruikt kunnen worden.”

Er zijn proeven gedaan met olivijn waaruit blijkt dat olivijn goed toegepast kan worden in de bodem en als bouwstof voor bijvoorbeeld daken en halfverharding. Er is wel eens geopperd dat er asbest vrij zou komen bij het verpulveren van olivijn. “Dat is niet zo”, vertelt Elvira Davidsz, medewerker verkoop en communicatie bij GreenSand: “Er zit geen asbest in het olivijn dat wij gebruiken. Leefbaar Rotterdam heeft dit ooit gezegd, maar heeft dit later ook moeten rectificeren. Olivijn wordt zelfs in plaats van zand gebruikt bij zandstralen, want zand geeft stoflongen en olivijn niet.”

Het is niet de totaaloplossing, er zijn natuurlijk diverse maatregelen nodig om de uitstoot te verminderen, maar dit is wel iets waar particulieren simpel aan kunnen mee doen, meent Oudenes: “Wij zouden graag zien dat iedereen op deze manier een steentje bijdraagt aan het klimaat, want het opruimen van CO2 kunnen we niet alleen. Naast onze producten, hebben we daarom een crowdfundingsactie, waaraan iedereen kan meedoen, zodat wij samen nog meer CO2 kunnen opruimen. Het is ons doel dat het teveel aan CO2 wordt opgeruimd zodat uiteindelijk de natuur het weer zelf kan”, aldus Oudenes.

Bronnen
  • Daniel Cressey. “Rock’s power to mop up carbon revisited.” Nature (23 januari 2014)
  • Dianne Den Hamer & Jos P.M. Vink, 2012. “Olivijn legt CO2 vast in de gemeente Rotterdam. Mogelijkheden voor praktijktoepassingen en klimaatdoelstellingen.” Deltares rapport 1206650-000-BGS-0007 Utrecht.
ReactiesReageer