Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Kinderrechten op Cyprus

Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

Turks-Cypriotische kinderen die op Cyprus zijn geboren, hebben vaak geen recht op deze nationaliteit. Daarmee schendt de Republiek Cyprus mogelijk het recht van kinderen op nationaliteit en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Ik heb onderzoek gedaan naar de rechten van kinderen op nationaliteit in de Turkse Republiek van Noordelijk Cyprus. Zo ontdekte ik dat alhoewel er in de wet van de Republiek Cyprus staat dat kinderen die een ouder hebben met de Cypriotische nationaliteit, dit niet automatisch betekent dat hun kind ook die nationaliteit krijgt. Deze wet heeft niet betrekking op de kinderen die een ouder hebben die uit Turkije komt, of in het Turks-Cypriotische deel van het eiland wonen. Het gaat dus om kinderen die uit een gemengd huwelijk zijn geboren.

Geen nationaliteit

In de officiële wet van het eiland staat dat kinderen geen nationaliteit kunnen krijgen als een van zijn of haar ouders het eiland illegaal is binnengekomen of illegaal op Cyprus woont. Daarmee bedoelen ze dat een van de ouders via het noorden van het eiland is binnengekomen, of daar woont. Maar deze wet wordt niet consistent uitgevoerd. Sommige kinderen die in deze situatie zitten omdat hun ouders of een van de ouders in het noorden woont, hebben wel degelijk de Cypriotische nationaliteit gekregen. Ze kregen deze nationaliteit omdat ze in de meeste gevallen hun aanvraag indienden kort nadat in 2003 de grens tussen het noorden en zuiden open ging.

Ook andere kinderen uit gemengde huwelijken, bijvoorbeeld met een ouder uit Cyprus en de ander uit Engeland die in het noorden van het eiland wonen, kregen ook de Cypriotische nationaliteit. De praktijk om kinderen uit gemengde huwelijken geen Cypriotische nationaliteit te geven is in potentie dus een schending van het kinderrecht op nationaliteit en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Zie ons rapport aan de Verenigde Naties over dit onderwerp.

Verdeeld eiland

Zoals je misschien weet is Cyprus een verdeeld eiland. Het zuiden wordt officieel erkend als de Republiek Cyprus, en het noorden wordt bestuurd door de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, een staat die internationaal niet erkend wordt.

Het eiland is sinds 1974 verdeeld, sinds het Turkse leger het eiland geoccupeerd/bevrijd (ligt aan je standpunt hoe je dat interpreteert) heeft. Sindsdien bestaat het eiland uit Turkse Cyprioten en Griekse Cyprioten, de meeste Turkse Cyprioten wonen sindsdien in het noorden van het eiland en de Griekse Cyprioten verhuisden naar het zuiden. De Turkse overheid moedigde arme mensen van het Turkse platteland aan om een nieuw leven te beginnen in noordelijk Cyprus.

Sinds 1974 is er veelvuldig geprobeerd om vrede te stichten tussen deze twee groepen op het eiland. In 2004 werkte Kofi Annan samen met de leiders van noord en zuid aan een plan om het eiland te verenigen. Daarvoor werd de bevolking ook naar hun mening gevraagd met behulp van een referendum. De Turks-Cyprioten stemden grotendeels voor, de Grieks-Cyprioten grotendeels tegen. Datzelfde jaar trad het zuiden toe in de EU, terwijl het noorden nog steeds een niet-erkende staat bleef, met alle problemen van dien.

Wat dat concreet betekent voor jongeren met een of twee Turks-Cypriotische ouders, zie je in het filmpje hierboven. We volgden Mustafa, die al sinds 2004 probeert om de Cypriotische nationaliteit te verkrijgen, maar dat niet voor elkaar krijgt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Engels op Law Blogs Maastricht

ReactiesReageer