Naar de content

'Ik dacht toch écht dat m’n telefoon trilde'

‘Phantom Phone Signals’ laten je denken dat je telefoon gaat

Lynn Friedman, via Flickr.com. CC by-nc-nd 2.0

Een trilling, piepje of lichtsignaal. De hele dag door zijn we er alert op om vooral geen melding van onze smartphone te missen. Maar hierin kunnen we ook doorslaan, zo blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontdekten dat veel mensen regelmatig last hebben van het idee dat er een melding binnenkomt op de smartphone terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Dit nieuwsbericht is geschreven als onderdeel van een schrijfopdracht voor de bacheloropleiding Gezondheid en Leven aan de VU A’dam. Het beste nieuwsbericht werd na eindredactionele revisie gepubliceerd op Kennislink.

De onderzoekers bedachten een overkoepelende term voor deze tot nu toe nauwelijks bestudeerde fantoommeldingen, namelijk Phantom Phone Signals (PPS). Ook gingen ze na bij wie dit vooral voorkomt, waarom en hoe vaak. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat ruim 60% van de 408 Amerikanen die de online vragenlijst invulden minstens één keer in de maand PPS ervaarden. Voor bijna de helft van de deelnemers was er zelfs elke week wel een keer sprake van.

Je kunt het fantoomsignaal zien als een hallucinatie die ontstaat in de cerebrale cortex. Dit gedeelte van de hersenen filteren en sorteren informatie op basis van verwachtingen. Om te kunnen verklaren waarom de meesten van ons weleens last hebben van PPS is het van belang om te beseffen hoezeer onze telefoon in het dagelijkse leven verweven is. Onze hersenen verwachten regelmatig signalen vanuit deze bron, waardoor prikkels zoals druk van kleding of bepaalde geluiden misinterpretaties kunnen oproepen. Hoe vaker er ook daadwerkelijke telefoonsignalen binnenkomen, hoe groter de waarschijnlijkheid dat signalen hiermee worden geassocieerd.

Personen die hun GSM in een broekzak droegen, rapporteerden vaker gevallen van PPS.

Lynn Friedman, via Flickr.com. CC by-nc-nd 2.0

Misleidende prikkels uit je broek

Uit het onderzoek bleek dat PPS vaker voorkomen bij mensen die intensief gebruik maken van hun telefoon. Interessant is ook dat de deelnemers aangaven dat ze de fantoomsignalen vooral in de vorm van een trilling ervaren en dat mannen er meer last van blijken te hebben. Wetenschappers wijden dit laatste aan het feit dat mannen hun telefoon vaker in hun broekzak dragen. Je kunt je wel voorstellen dat signalen hiervandaan makkelijk misinterpretaties opleveren.

Hiermee houdt de reeks aan oorzaken van Phantom Phone Signals nog niet op, maar de wetenschappers zijn er in elk geval in geslaagd om ons duidelijk te maken dat ons brein zich flink bezighoudt met onze telefoon. Hoe vaak PPS voorkomen hangt van allerlei factoren af, maar dát de meeste mensen er weleens last van hebben staat vast. En dat is uiteindelijk toch wel een gerustgestelde gedachte, je bent niet de enige die zich voor de gek laat houden door z’n telefoon!

ReactiesReageer