Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Hokjesdenken

Norbert Kalb

Ken je Zeno’s paradox, waarbij het Achilles nooit lukt een schildpad in te halen? Een soortgelijke paradox is de vliegende pijl die nooit beweegt doordat hij continu wordt bekeken. Deze paradoxen zijn wiskundig al lang geleden ontkracht. Maar die ontkrachting geldt niet in de quantumwereld! Volgens de wetten van de quantummechanica kan een beweging echt worden geblokkeerd door ernaar te kijken, en dit hebben mijn collega’s en ik nu in een experiment laten zien. Vandaag verschijnt de publicatie in het tijdschrift Nature Communications.

7 oktober 2016

De Griekse Zeno van Elea deelde tijd op in hele kleine stukjes om paradoxen te schetsen die in het grote geheel helemaal niet kunnen kloppen. Zo stelde hij dat wanneer we een vliegende pijl op een bepaald moment bekijken, de pijl een vaste positie heeft en dus stil staat. Dit zou betekenen dat de pijl onmogelijk kan bewegen als hij constant wordt bekeken. Deze paradox is pas veel later opgelost met behulp van differentiaalrekeningen. Het bijzondere is dat een quantumtoestand die continu wordt bekeken, daardoor wél echt stil kan staan!

Gevoelige informatie

De wetten van de quantummechanica hebben soms heel tegen intuïtieve gevolgen. Zo kunnen quantumdeeltjes meerdere toestanden tegelijkertijd aannemen; dit noemen we een superpositie. Dit soort quantumdeeltjes zijn de bouwstenen van de quantumcomputer, qubits, die ‘0’ en ‘1’ tegelijkertijd kunnen zijn.

Quantuminformatie in qubits is heel gevoelig. Kleine veranderingen in de omgeving van quantumdeeltjes zorgen al voor oncontroleerbare veranderingen, die uiteindelijk leiden tot fouten in de quantumberekeningen. Het is dan ook een enorme uitdaging die quantumberekeningen te beschermen tegen dit soort fouten.

Meten is weten

Wanneer een eigenschap van een quantumtoestand wordt gemeten, wordt het systeem geprojecteerd in een toestand die compatibel is met deze eigenschap. Een qubit in een superpositie van ‘0’ en ‘1’ wordt bijvoorbeeld door een meting geprojecteerd in ‘0’ of ‘1’ en behoudt die toestand als er steeds weer wordt gekeken. In tegenstelling tot een vliegende pijl van Zeno kan een qubit dus in een bepaalde toestand worden gehouden wanneer deze steeds wordt bekeken; dit noemen we het quantum Zeno effect.

Maar dit effect is voor quantumberekeningen juist heel onhandig. De kracht van qubits zit in de superpositie: doordat er meerdere toestanden tegelijkertijd mogelijk zijn, kunnen bepaalde berekeningen veel sneller worden uitgevoerd. We willen onze qubits dan ook helemaal niet in één toestand dwingen.

Generaliseren

Het wordt daarom pas echt interessant als we meerdere qubits tegelijkertijd meten. We kunnen bijvoorbeeld alleen gedeelde eigenschappen bekijken en zo de quantumtoestanden daardoor in subgroepen verdelen. Net als wanneer je mensen indeelt in groepen, bijvoorbeeld met of zonder bril, is er dan nog genoeg ruimte voor verschillen binnen deze groepen.

Dit is precies wat we hebben gebruikt: door alleen naar gedeelde eigenschappen te kijken, is er na de meting nog steeds ruimte over om de quantumtoestand te transformeren. Door de eigenschappen zo te kiezen dat de qubits worden geprojecteerd in subgroepen waarbij ongecontroleerde veranderingen door de omgeving worden onderdrukt maar er toch quantumberekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Quantum Zeno met spins in diamant: gedeelde eigenschappen van kernspins (oranje) worden steeds gemeten via een elektron (paars).

Norbert Kalb

1,2… 3

Mijn collega Norbert Kalb heeft het quantum Zeno effect laten zien met quantumdeeltjes in diamant. Door bepaalde eigenschappen van atoomkernen te projecteren via een elektron als tussenstation genereerde hij quantum Zeno subgroepen. Hij deed dit soort experimenten eerst met één kernspin (een kwantummechanische eigenschap van atomen, die we vaak weergeven als pijl in een bepaalde richting), om te laten zien wat het effect betekent.

Vervolgens ging hij verder met het meten van gedeelde eigenschappen tussen twee tot drie van die kernspins. Door die eigenschappen steeds vaker te projecteren lukte het om quantuminformatie steeds langer te bewaren! In het laatste experiment liet Norbert zien dat je met drie kernspins zelfs verstrengelde quantumtoestanden langer kunt beschermen tegen de ongewenste invloed van de omgeving.

Hokjesdenken: Een analogie van het meten van gedeelde eigenschappen waarbij toch nog vrijheden overblijven: zowel de kubus als de cilinder hebben een vierkante schaduw, maar de bol niet.

Norbert Kalb

Aangenaam nuttig

De experimenten die Norbert heeft gedaan zijn belangrijk om verschillende redenen. We zijn als wetenschappers ontzettend geïnteresseerd in de effecten van de wetten van de quantummechanica. Dit voorbeeld van het quantum Zeno effect laat zien wat de invloed is van metingen op quantumsystemen. Dit kan nu verder worden uitgezocht door te kijken naar verschillende soorten verstoringen van de omgeving. Maar zoals ik in mijn eerdere blog beschreef zijn metingen van gedeelde eigenschappen een belangrijk onderdeel in het detecteren en corrigeren van fouten in quantumberekeningen, en dit is uiteindelijk essentieel om echt bruikbare quantum berekeningen te kunnen doen.

Artikel Experimental creation of quantum Zeno subspaces by repeated multi-spin projections in diamond. N. Kalb, J. Cramer, D.J. Twitchen, M. Markham, R. Hanson and T.H. Taminiau
 DOI: 10.1038/ncomms13111

ReactiesReageer