Naar de content

'Het is belangrijk om naar kritiek te luisteren'

Sophie Kemper

In het najaar van 2022 organiseert NEMO Kennislink de Inspiratiesessies, waar Sophie Kemper als moderator optreedt. NEMO Kennislink sprak met haar over het nut van dialogen.

Sophie Kemper:
“Ik vind het mooi als mensen niet oordelen over de mening van een ander.”

Sophie Kemper

“Een groepsgesprek modereren is soms best spannend.” Aan het woord is Sophie Kemper. Zij is één van de moderatoren voor de Inspiratiesessies over klimaat die NEMO Kennislink organiseert. Ze werkt aan haar promotieonderzoek bij het RIVM en VU Amsterdam op de afdeling Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding. Ze heeft eerder voor NEMO Kennislink coronadialogen georganiseerd.

Wat is een dialoog?

“Voor mij is een dialoog een gebeurtenis waar mensen met elkaar in gesprek gaan en in contact komen met verschillende perspectieven en meningen. Iedereen heeft eigen ervaringen, en het mooiste is als anderen die niet veroordelen. Idealiter reflecteer je bij jezelf: wat vindt de ander precies, kan ik hiervan leren, ervaar ik dit ook?”

Waarom organiseer je een dialoog over klimaat?

“We willen een dialoog organiseren over iets waar mensen ervaring mee hebben, en wat we bovendien kunnen uitdiepen. Denk daarbij aan vragen als: wat voel je, wat ervaar je? Daarom hebben we gekozen voor het onderwerp ecostress. Het is wel spannend, want mensen die zich geen zorgen maken, voelen zich misschien minder aangesproken. Idealiter heb je verschillende soorten ervaringen in een dialoog. Om deze reden wisselen we bij een aantal van de Inspiratiesessies per ronde de samenstelling van de groep.”

Wat houdt je promotieonderzoek in?

“De centrale vraag is hoe we Nederlandse inwoners directer kunnen betrekken bij het maken van besluiten over corona. Dus zijn we gaan praten met inwoners, en hebben aan hen gevraagd: hoe denken jullie dat inspraak kan werken? Het is mijn ambitie om een efficiënte methode te vinden om de ideeën van de inwoners op te halen en te integreren. Vervolgens kunnen we die meegeven aan beleidsmakers.”

Wat neem je mee naar de Inspiratiesessies vanuit je onderzoek?

“Voor mijn onderzoek praat ik veel met mensen, ook in groepsdynamiek. Dat moet je een paar keer hebben ervaren om te weten waar je op moet letten. Zo moet je soms echt ingrijpen. Dat is in het begin natuurlijk spannend, maar het hoort erbij.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Bijvoorbeeld als iemand oordeelt over anderen. Je wilt een veilige sfeer hebben tijdens een groepsgesprek. Dan herinner ik mensen aan de afspraak dat we altijd respect voor elkaar hebben. Het is iets wat je onder de knie moet krijgen, maar ik vind het superleuk.”

Wat is het belang van dialogen?

“Er zijn mensen die zich niet gehoord voelen. Kritiek hoort er ook bij, het is belangrijk dat ernaar geluisterd wordt. Een dialoog is een goede manier om dat op een kleine schaal te doen.”

Wat zijn de tekortkomingen van een dialoog?

“Diversiteit en inclusiviteit zijn moeilijk te bereiken. De mensen die kwetsbaar zijn voor corona komen bijvoorbeeld niet naar een live dialoog. Dus moet je een andere strategie toepassen voor inclusiviteit en dat kost meer tijd en geld. Het doel van een dialoog is daarbij belangrijk: als je het perspectief van de bewoners van Nederland wilt onderzoeken, dan moet dat ook echt het perspectief van iedereen zijn.”

ReactiesReageer