Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Faces of Science breidt uit met 12 nieuwe wetenschappers

Twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

kevin harber via flickr CC BY-NC-ND 2.0

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan daarvan verslag doen in video’s en blogs. Ze onderzoeken plasticsoep, de invloed van gender op lichamelijke klachten, lachgas en het reproduceren van kunstwerken door 3D-printers.

9 maart 2021

Op Facesofscience.nl bloggen tientallen promovendi over hun leven als wetenschapper. De blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. En ze helpen studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo om een realistisch beeld te krijgen van onderzoek doen.

Aranka Ballering (26), psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen/UMC Groningen

Beïnvloeden geslacht en gender de ernst van lichamelijke klachten? En doet de huisarts evenveel en gelijksoortig onderzoek bij mannen en vrouwen met dezelfde klachten? Mannen en vrouwen verschillen van elkaar op biologisch vlak (geslacht) en qua sociale rolpatronen (gender). Aranka wil weten in hoeverre deze verschillen verband houden met lichamelijke klachten.

Felicitas Biwer (28), onderwijswetenschappen/cognitieve psychologie, Universiteit Maastricht

Ongeveer 75% van de studenten leert ineffectief en passief. Ze gebruiken strategieën zoals herlezen of samenvatten om zich voor te bereiden op een toets, terwijl uit onderzoek blijkt dat actievere strategieën beter werken. Denk bijvoorbeeld aan informatie uit je geheugen oproepen, zoals jezelf toetsen en oefenvragen beantwoorden. Felicitas gaat na hoe we studenten het best kunnen ondersteunen om effectiever te leren en leerstrategieën te gebruiken die effectiever, maar ook inspannender zijn.

Shiral Gangadin (25), neurowetenschappen/psychiatrie, UMC Groningen

De huidige behandelopties voor psychoses werken nog niet goed genoeg. Hier wil Shiral met zijn onderzoek verandering in brengen. Mogelijk hebben psychoses te maken met verstoringen in het immuunsysteem. Shiral neemt door middel van MRI-scans letterlijk een kijkje in de hersenen om uit te vinden hoe het immuunsysteem de hersenontwikkeling beïnvloedt.

Mikael Kaandorp (27), oceanografie, Universiteit Utrecht

Veel van ons plastic afval komt in de oceanen terecht. Vaak wordt er gesproken over een ‘plasticsoep’ in de media. Mikael wil ontdekken wat de oorsprong van dit plastic is, hoe het materiaal zich gedraagt en waar het uiteindelijk terechtkomt. Met computermodellen en machine-learning brengt hij het transport van plastic deeltjes in de oceanen in kaart.

Lieke Lokin (27), civiele techniek, Universiteit Twente

Bij eb ontstaan er ribbeltjes op het strand. In rivieren heb je deze ribbels ook, alleen zijn ze veel groter. Deze rivierduinen verschuiven over de bodem van de rivier en vormen bij extreem laag water drempels voor de scheepvaart. Lieke wil beter in kaart brengen hoe de rivierduinen over de rivierbodem bewegen om te kunnen voorspellen waar en wanneer ze hinderlijke drempels gaan vormen.

Boris van Meurs (26), wijsbegeerte, Radboud Universiteit

Er is geen plek op aarde te vinden waar de invloed van de mens nog niet te merken is. Wij zijn dus een belangrijk onderdeel geworden van de natuurlijke geschiedenis van de aarde, waar we in het lijstje passen van meteorietinslagen en ijstijden. Boris wil weten hoe filosofie kan helpen om de mens te begrijpen als een belangrijke geologische kracht.

Nina Roothans (24), milieubiotechnologie, Technische Universiteit Delft

Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas, bijna driehonderd keer sterker dan het bekendere koolstofdioxide (CO2). Het grootste deel van lachgas wordt geproduceerd door complexe microbiële gemeenschappen die aanwezig zijn in landbouwgronden, natuurlijke ecosystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Nina wil ontdekken hoe deze duizenden micro-organismen samenwerken en beheerd kunnen worden om uiteindelijk lachgasemissies tegen te gaan.

Constant Swinkels (25), ecologie, Radboud Universiteit, Institute for Water and Wetland Research

Dieren en planten in ecosystemen zijn afhankelijk van elkaar. Constant onderzoekt hoe bestuivers (insecten zoals bijen en zweefvliegen) afhankelijk zijn van bloemen. Met DNA-analyse bepaalt hij welke pollen verzameld worden door welke insecten. Zo ziet hij hoe belangrijk bloemendiversiteit is, of bestuivers elkaar beconcurreren en hoe soorten omgaan met de afwezigheid van hun favoriete bloemen. Zijn conclusies dragen bij aan het herstel van de insectenpopulatie.

Liselore Tissen (27), technische kunstgeschiedenis/materiaalkunde/moderne hedendaagse kunst, Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft

Dankzij 3D-printers kunnen we oneindig elk schilderij, inclusief kwaststreken, kleur en glans exact reproduceren. Technisch kunsthistorica Liselore Tissen wil weten wat de betekenis van 3D-printen voor onze perceptie van originele kunstwerken is. En hoe de technologie bijdraagt aan technisch kunsthistorisch onderzoek en de conservering en presentatie van schilderijen.

Anne van Valkengoed (25), psychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen, zoals toenames in hittegolven, extreem weer en overstromingen. Het is belangrijk dat mensen zich aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, maar in de praktijk gebeurt dit nog (te) weinig. Anne analyseert wat mensen motiveert om zich te beschermen tegen zulke klimaatrisico’s.

Max Vetzo (26), rechten, Universiteit Utrecht

‘Rechter zet streep door avondklok’ en ‘Kabinet moet van rechter meer doen tegen klimaatverandering’. Deze krantenkoppen staan symbool voor een belangrijke ontwikkeling: de rechter oordeelt steeds vaker over politieke kwesties. Max bekijkt hoe de rechter in deze lastige zaken tot een oordeel komt én ontwikkelt handvatten die daarbij kunnen helpen.

Amber Yaqub (29), epidemiologie, neurologie, populatie genetica, biostatistiek, Erasmus MC

Hoe ontrafelen we de factoren die leiden tot hersenziekten? Kunnen we deze ziekten voorkomen en welke mechanismen liggen hier aan ten grondslag? Amber analyseert deze onderwerpen aan de hand van twee uitersten: de meest voorkomende hersenaandoening de ziekte van Alzheimer en de zeldzame en mogelijk infectieuze ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Over Faces of Science

Facesofscience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben negentig promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.

ReactiesReageer