Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

Faces of Science breidt uit

Twaalf nieuwe onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

NEMO Kennislink

Dit voorjaar presenteert Faces of Science twaalf nieuwe jonge promovendi van verschillende Nederlandse universiteiten die onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen als hoe taal werkt in de hersenen, hoe bacteriën ons kunnen helpen en naar sociale interacties tussen mensen.

De dertig wetenschappers die nu al bloggen op Faces of Science krijgen versterking van twaalf nieuwe jonge onderzoekers.

Vanaf 16 februari

Nikki Dijkstra (27), mariene biogeochemie, Universiteit Utrecht
Door menselijk toedoen zijn er wereldwijd steeds meer gebieden in zee met weinig tot geen zuurstof. Een belangrijke oorzaak voor deze toename aan zogenaamde ‘dode zones’ is de grote hoeveelheid fosfaten die via rivieren de zeeën instromen. Nikki Dijkstra onderzoekt hoe snel en op welke manier fosfaten in dode zones worden begraven in de zeebodem en zo uiteindelijk de zeeën verlaten.

Linda Drijvers (25), neurolinguïstiek, Radboud Universiteit
Hoe zorgen onze hersenen ervoor dat handbewegingen je kunnen helpen om taal te begrijpen? Door te kijken naar veranderingen in de magnetische velden in ons brein, willen we uitvinden hoe verschillende hersengebieden met elkaar communiceren en samenwerken in situaties waarin gebaren een verduidelijkend effect hebben en bijdragen aan taalbegrip, zoals in situaties met een hoop lawaai, het verstaan van een tweede taal, of bij het leren van een nieuwe taal.

Hans Schouwenburg (30), wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Maastricht
Politici, bedrijven en burgers zijn het er over eens: duurzaamheid is belangrijk. Maar wat is het eigenlijk precies? Als wetenschapshistoricus kijk Hans Schouwenburg naar het verleden en onderzoekt wanneer het begrip duurzaamheid bedacht is, door wie en met welke reden om beter te begrijpen waarom er zoveel verwarring bestaat over de betekenis van het woord.

Vanaf 15 maart

Merel Burgering (28), cognitieve neuropsychologie/gedragsbiologie/neuro-imaging, Tilburg University
Onderzoekt hoe taalperceptie werkt. Hoe kunnen wij taalklanken onderscheiden en wat gebeurt er dan in onze hersenen? Daarnaast onderzoekt ze of dat vermogen om te onderscheiden tussen taalklanken specifiek is voor mensen of dat dieren, in het speciaal zangvogels, dat ook kunnen.

Nico Claassens (26), synthetische biologie/moleculaire microbiologie, Wageningen Universiteit
Bepaalde stammen van Escherichia coli zijn snelgroeiende, ongevaarlijke bacteriën die veel gebruikt worden voor biotechnologische toepassingen. Deze bacterie eet van nature vooral suikers als energiebron en kan hiermee ook biochemicaliën en biobrandstoffen produceren. Het doel van het project is om een systeem in te bouwen in E. coli zodat hij ook licht kan gaan gebruiken als energiebron.

E. coli is een van de eerste bacteriesoorten die in de darmen verschijnt en die we uiteindelijk allemaal bij ons dragen.

Wetenschap24

Sophie Reinders (31), Nederlandse taal en cultuur/historische Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit
Sociale media als Facebook kennen een verre voorloper in het zogenaamde (vrouwen)album amicorum. Adellijke meisjes lieten vierhonderd jaar geleden in deze ‘vriendenboekjes’ hun familie en vrienden gedichten, spreuken, liederen en tekeningen schrijven en tekenen. Aan de hand van deze boekjes reconstrueert Sophie Reinders de nog nauwelijks bestudeerde leefwereld en culturele horizon van deze vrouwen.

Vanaf 19 april

Erik van der Meulen (32), gezondheidswetenschappen, psychologie, Tilburg University
Houdt zich bezig met de psychische weerbaarheid van rescue workers, met name bij de politie. Hij onderzoekt hoe politieagenten hun geestelijke gezondheid op peil houden. Daarnaast doet Erik van der Meulen onderzoek naar het proces van rouwverwerking van de nabestaanden van MH17.

Rouwverwerking na de ramp met de MH17.

Deri maulana

Gerben Stouten (30), milieu-biotechnologie, TU Delft
Gerben Stouten ziet afval niet als probleem, maar als een oplossing. Hij kweekt bacteriën die afvalwater omzetten in schoner water en nieuwe grondstoffen zoals bioplastic, dat biologisch afbreekbaar is. Zo wordt afval weer grondstof. Hij werkt in het project Candy becomes plastic samen met candybarproducent Mars: uit het afvalwater van de productie kunnen weer Marswikkels worden gemaakt.

Sophie Villerius (27), taalwetenschap, Radboud Universiteit
Sophie Villerius doet taalkundig onderzoek in Suriname, waar mensen vaak meerdere talen naast en door elkaar gebruiken. Ze richt zich hierbij specifiek op het Surinaams-Javaans, de taal van de Javaanse immigranten, en onderzoekt hoe deze is beïnvloed door het Nederlands en Surinaams. Deze invloed is bijvoorbeeld te zien in de woorden die de Surinaams-Javanen gebruiken, maar ook in de klanken of de zinsstructuur.

Vanaf 17 mei

Dowine de Bruijn (30), scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen
Werkt aan de ontwikkeling van nieuwe metaalkatalysatoren om chemische reacties te kunnen doen in levende bacteriën. Zo kunnen we de bestaande chemie van deze bacteriën uitbreiden met niet-natuurlijke reacties en daarmee nieuwe medicijnen of antibiotica ontwikkelen.

Thijs Jeursen (28), veiligheid en burgerschap, Universiteit van Amsterdam
Onderzoekt de relatie tussen de privatisering van veiligheid en burgerschap, in de zin van verantwoordelijkheid en de rechten van burgers, in Miami. Hij bekijkt bijvoorbeeld wat er gebeurt als bepaalde burgers wel toegang hebben tot vormen van veiligheid waar anderen dit niet hebben. Uiteindelijk wil hij begrijpen hoe moderne varianten van veiligheid, zoals cameratoezicht en wapens, relaties tussen burgers onderling en met publieke instituties en particuliere organisaties beïnvloedt en weerspiegelt.

Julian Schaap (27), sociologie van kunst en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
Veel muziekgenres worden geassocieerd met specifieke groepen in de samenleving. Zo is rock een opvallend ‘wit’ en mannelijke genre. Dit onderzoek richt zich op de ongeschreven wetten die zorgen voor de koppeling tussen ras/etniciteit, gender en genre door critici, fans en consumenten van rockmuziek in Nederland en de Verenigde Staten.

Naar welke muziek zou dit meisje luisteren?

Flickr, Sascha Kohlmann via CC BY-SA 2.0
ReactiesReageer