Naar de content

Een vreemde ontmoeten en levens redden op Lowlands

Twee onderzoekers vertellen over hun onderzoek op het festival

Iris Verhulsdonk

Als muziekfestival kom je al een tijd niet meer weg met alleen bands inplannen. Vaak is er ook ruimte voor theater, film en … wetenschap. Lowlands biedt wetenschappers komend weekend de kans om 60 duizend bezoekers tot hun proefpersoon te maken. NEMO Kennislink sprak met twee van deze onderzoekers.

Maartje Visser heeft net haar bachelor psychologie afgerond en werkt nu voor haar stage mee aan een grootschalig project. Daarbinnen valt haar onderzoek “Meet a Stranger” op Lowlands. Visser onderzoekt interactie tussen mensen die elkaar nog niet kennen. NEMO Kennislink spreekt haar terwijl ze nog in Canada aan de andere helft van haar onderzoek werkt.

Lowlands begint volgende week, ben je er al helemaal klaar voor?

“Ja, bijna alles is inmiddels geregeld. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld toestemming vragen bij de ethische commissie van de universiteit, wat altijd moet als je met proefpersonen gaat werken.”

Waar gaat je onderzoek over?

“We kijken naar de eerste indrukken die mensen hebben als ze elkaar ontmoeten en wat voor verschillende persoonlijke eigenschappen daarbij een rol spelen. Op Lowlands zetten we straks vreemden tegenover elkaar en onderzoeken we wat ze zoal met elkaar delen. Meer kan ik nog niet vertellen, want we willen spontaan gedrag onderzoeken. Als ik nu al zeg waar we op gaan letten, beïnvloedt dat misschien mensen die straks nog mee willen doen.”

Hoe kwam je er zo bij om onderzoek op een muziekfestival te gaan doen?

“Het was niet zozeer mijn idee. Ik werk in een team van vier wetenschappers, met twee hoogleraren uit Canada: John Lydon van McGill University en Mariko Visserman van University of Toronto en York University. En één Nederlandse hoogleraar, Johan Karremans van de Radboud Universiteit. Die laatste kwam met het idee, een collega van hem had al eerder onderzoek gedaan op Lowlands en had er goede ervaringen mee. Ik was zelf ook meteen enthousiast. Het is straks interessant om onze resultaten van het festival te vergelijken met onderzoek in een andere omgeving.”

Wat verwacht je van het onderzoek op Lowlands?

“Eigenlijk weet ik niet precies wat ik moet verwachten, omdat ik nog nooit eerder onderzoek in zo’n setting heb gedaan. Ik denk dat het er iets chaotischer aan toe zal gaan dan in een gewoon lab, maar dat is natuurlijk ook juist het leuke! Het is een mooie kans, omdat je een andere groep mensen treft dan dat je normaal doet. In de psychologie wordt onderzoek toch vaak bij studenten gedaan en op Lowlands is het publiek gemengd. Ook heb ik veel zin in de informele sfeer. Ik vind het heel leuk dat er een plek voor de wetenschap is op het festival. Voor mij persoonlijk is dat leuk om te onderzoeken, maar het is ook tof om te zien dat er mensen nieuwsgierig worden gemaakt die misschien anders niet aan onderzoek mee zouden doen.”

Op Lowlands kun je ook mensen met een biertje op treffen, is dat nog een probleem?

“We vragen het wel aan iedereen die langskomt, maar we gaan niemand weigeren. Iedereen moet kunnen meedoen. En wie weet, misschien levert het wel interessante data op!”

Twee situaties op Lowlands van een groep mensen die reanimeert. Groep 1 reanimeert met instructies van een docent en groep 2 reanimeert met de hulp van VR.

Wat werkt beter, een reanimatielies van een instructeur of met VR en een app? Dat onderzoeken Joris Nas en zijn team op Lowlands.

Radboudumc

Joris Nas is arts-onderzoeker cardiologie aan het Radboudumc. Zijn promotieonderzoek richt zich op het verbeteren van de zorg voor patiënten met een hartstilstand. Als hoofdonderzoeker leidt hij een team van vijftien man, bestaande uit reanimatie-instructeurs, andere arts-onderzoekers en cardiologen.

Resultaten

De Resultaten van het onderzoek op Lowlands wijzen uit dat, hoewel VR-training potentie heeft – de app nog verder ontwikkeld moet worden.
Bij het uitvoeren van de reanimatie werden de proefpersonen specifiek op twee elementen getest: snelheid en diepte van het indrukken van de borst. Het ideaal is 120 compressies (het indrukken) per minuut van 6 centimeter diepte. Qua snelheid deed de groep die getraind was door de app niet onder voor de groep die een ‘echte’ training kreeg. Maar op het gebied van diepte presteerde de VR-groep minder goed. De VR-groep deed het echter beter dan verwacht: ruim de helft van alle deelnemers voldeed na een virtuele training van 20 minuten aan de eisen die gesteld worden aan kandidaten van een training van vier uur.

Het onderzoek laat zien dat de app en VR-bril vooral geschikt zijn als opfriscursus: bij de proefpersonen die eerder een reanimatiecursus hadden gedaan, was er geen verschil tussen de virtuele en ‘analoge’ training. En wat betreft alcohol en drugs doen de wetenschappers geen harde uitspraken over de invloed van alcohol en drugs op de reanimatievaardigheden. In dit onderzoek leek er geen effect, maar alle proefpersonen met een promillage hoger dan 0,5 (één tot drie glazen alcohol) werden niet meegenomen in de resultaten.

Zijn alle voorbereidingen al rond?

“Bijna! Het is wel veel werk geweest, normaal gesproken heb je een jaar om zo’n soort onderzoek op te zetten. Nu moest het in een paar maanden. Dan komt er nog bij dat je het onderzoek zelf moet opstellen, laten goedkeuren én alle materialen moet verzamelen. Maar volgens mij zijn we er nu klaar voor. Ik vind het spannend, maar heb er vooral veel zin in!”

Wat gaan jullie precies doen op Lowlands?

“We gaan onderzoeken wat de meest effectieve manier is om iemand te leren reanimeren, door mensen op twee verschillende manieren les te geven. De festivalbezoekers die meedoen aan ons onderzoek worden in twee groepen verdeeld door middel van een loting. De ene helft krijgt een stoomcursus van een professionele reanimatie-instructeur en de andere groep krijgt les door middel van een app in combinatie met een VR-bril. Na afloop doet iedereen een mini-examen op een reanimatiepop. Die pop meet de kwaliteit van de reanimatie, dus we kunnen daarna de groepen vergelijken.”

Krijgen de proefpersonen ook een certificaat na deze mini-cursus?

“Dat helaas niet, daarvoor moet je een complete cursus van een aantal uren doen. We kunnen je wel verwijzen naar waar je zo’n cursus kan doen. Ik ben er wel van overtuigd dat we mensen kennis bijbrengen die van pas komt áls iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. De kans dat een Lowlands-bezoeker zoiets ooit meemaakt is vrij groot en zo willen we bijdragen aan de zorg voor mensen met een hartstilstand.”

Waarom komen mensen op Lowlands daar sneller mee in aanraking denk je?

“De bezoekers van Lowlands zullen over het algemeen mensen zijn die graag onder de mensen zijn; het is immers een groot festival. Als je in het dagelijks leven ook menigtes opzoekt, dan is de kans dat iemand in jouw buurt een hartstilstand krijgt logischerwijs groter. Daarom is Lowlands ook zo geschikt als onderzoekslocatie. Naast dat ik het supertof vind om wetenschap onder de mensen te brengen, is het ook uniek om binnen zo’n korte tijd zoveel data te kunnen verzamelen van verschillende mensen én ze hopelijk nog iets bij te brengen.”

Wat verwacht je van het onderzoek?

“Het zal een uitdaging worden: op een festival heb je niet dezelfde omstandigheden als een ziekenhuis, maar dat is juist ook goed wanneer het gaat om reanimeren. De setting moet zo realistisch mogelijk zijn. Ik verwacht dat er niet veel verschil in effectiviteit zal zijn tussen de twee onderzoeksgroepen. In het verleden is er één onderzoek gedaan naar deze app en hoewel dat onder kinderen was, waren de resultaten veelbelovend. Nu hebben we ook de VR-bril erbij, dus ik verwacht dat dat de les effectiever maakt. Ik hoop het, want het zou betekenen dat we er een goedkope en snelle manier bij hebben om mensen te leren reanimeren.”

Op Lowlands zal menig persoon wel een drankje ophebben, houden jullie daar rekening mee?

“We doen naast de vergelijking tussen de twee groepen nog een sub-onderzoek over het effect van alcohol. Er is nog nooit onderzoek gedaan naar de effecten van alcohol op reanimatiekwaliteit, terwijl dat wel heel relevant is. Tegenwoordig kun je namelijk opgeroepen worden via sms als er bij jou in de buurt reanimatie nodig is. We krijgen van veel mensen de vraag of ze nog wel kunnen helpen als ze net één of twee wijntjes ophebben. Daarom is het Lowlands publiek nog extra geschikt voor ons onderzoek: het raakt aan de realiteit.”

Is dat ook waarom jullie dit onderzoek op Lowlands doen?

“Nou, Radboudumc heeft een traditie met onderzoek op Lowlands doen en de ervaringen zijn tot nu toe erg goed geweest. Dus toen ik hoorde dat we konden meedoen was ik meteen enthousiast. Ik vind het sowieso belangrijk om zo veel mogelijk mensen te leren reanimeren. Daarbij denk ik echt dat Lowlands, maar ook andere muziekfestivals geschikt zijn voor wetenschap. Wetenschap is iets waar we allemaal mee bezig zijn en niet iets dat alleen thuishoort op universiteiten. Dus ik hoop dat er veel mensen mee komen doen, wie weet leren ze vaardigheden waarmee ze ooit nog een leven redden.

Interesse?

Ga je naar Lowlands? Beide onderzoeken – en meer – zijn tussen 12:00 en 20:00 uur te doen op het festival, bij het Alpha-terrein.

ReactiesReageer