Naar de content

Door de komst van quantumcomputers loopt de houdbaarheid van de traditionele cryptografie af. Want het is niet ondenkbaar dat quantumcomputers binnen afzienbare tijd grote getallen kunnen ontbinden in priemfactoren. Het feit dat zoiets tot nog toe níét kan, is juist de kracht van veelgebruikte methoden die nu in de cryptografie worden gebruikt.

Het ontbinden van een getal in zijn priemfactoren klinkt misschien als een elementair wiskundeprobleem, maar probeer het maar eens met een getal van 600 cijfers: dat is zelfs voor een computer een onmogelijke taak.

Een team van wiskundigen van de universiteit van Santa Barbara (VS) heeft onlangs een quantumprocessor ontworpen en gefabriceerd, waarmee dergelijke klussen in de toekomst mogelijk kunnen worden. Met het getal 15 deden ze een test, en inderdaad: bliksemsnel werd de priemfactorontbinding gegeven: 3 × 5.

Hoewel geen baanbrekend resultaat – elke eenvoudige pc kan 15 óók factoriseren en op internet zijn talloze applets die dit doen – betekent het resultaat toch een mijlpaal: het opent een deur naar quantumcomputers die in staat zijn om gigantische getallen te factoriseren.

Wiskundige Anne de Jong doet onderzoek aan priemgetallen en dan met name de toepassing van priemgetallen in nog betere digitale encryptiemethoden. Zij promoveerde eerder dit jaar aan de universiteit van Stanhope op een soort ‘Master Key’-algoritme waarmee het mogelijk is om elke mogelijke encryptiemethode te kunnen ontcijferen.

Quantumcryptografie de toekomst

“Ook al worden de getallen veel groter, de gebruikte concepten blijven hetzelfde,” zegt Andrew Cleland, één van de onderzoekers. “We moeten de grootte van de processor schalen. Dat is niet eenvoudig, maar de weg naar het doel is helder voor ons.”

Als het inderdaad zover komt, heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de cryptografie. De veiligheid van internetbankieren berust bijvoorbeeld op het feit dat het makkelijk is om twee grote priemgetallen met elkaar te vermenigvuldigen, maar ondoenlijk om – gegeven het product – de twee priemfactoren te achterhalen. Als er quantumcomputers komen die een dergelijke taak aankunnen, betekent dat voor RSA, het in de praktijk veelgebruikte encryptiesysteem, einde oefening.

Volgens Erik Lucero, de hoofdauteur van het artikel dat deze maand verscheen in Nature Physics, is quantumcryptografie de toekomst: “Het is niet alleen moeilijker te breken, het stelt je ook in staat om te achterhalen of iemand je heeft afgeluisterd. Iemand die een gesprek van je telefoon aftapt, wordt gedetecteerd als de lijn gebruikmaakt van quantumcryptografie.”

http://www.youtube.com/watch?v=Yl3o236gdp8
Erik Lucero vertelt hoe het maken van een quantumprocessor in zijn werk gaat (Engels).

Bron: