Naar de content

Depressief? Daar is een app voor…

Een persoon die een rood papier omhoog houdt met een droevig gezicht erop.
Een persoon die een rood papier omhoog houdt met een droevig gezicht erop.
Pixabay CC0

Zat jij ook thuis te studeren of werken afgelopen jaar? Grote kans dat jij je hierdoor een stuk somberder voelde. Gek is dit niet, je bent namelijk niet de enige. Vooral veel studenten die op afstand studeren ervaren stress en angst, wat weer kan leiden tot depressieve klachten. Zou zoiets makkelijks als een app hier de oplossing voor kunnen zijn?

Depressieve klachten komen veel voor onder studenten. Met name onder de groep studenten die op afstand studeren. Zonder tijdige behandeling kunnen deze klachten op latere leeftijd verslechteren en zelfs leiden tot volledige uitval. Een manier om thuisstudeerders te bereiken zou het internet kunnen zijn.

Mathias Harrer en zijn collega’s van de Friedrich-Alexander Universiteit lieten een groep Duitse studenten van gemiddeld 37 jaar met behulp van een app intensief met zichzelf aan de slag gegaan. Na 7 weken bleek dat deze groep studenten minder depressieve klachten hadden dan studenten die enkel online voorlichting over depressiviteit hadden gekregen.

Q0000024 voor Pxhere

Veel studenten-op-afstand hebben naast hun studie ook veel verantwoordelijkheden daarbuiten, zoals een baan of een gezin. Proberen al die ballen in de lucht te houden, kan heel veel stress met zich meebrengen. Verder heeft deze groep veel minder (fysiek) contact met docenten en medestudenten, waardoor problemen minder snel zichtbaar zullen zijn, en ongezien vergeren. Met name bij deze groep studenten zou een interventie-app uitkomst kunnen bieden.

Sinds de pandemie is de manier waarop we werken en leren echter voor velen van ons veranderd, en naast werken en leren zal ook de gezondheidszorg zich steeds meer in het digitale domein moeten profileren.

De coronapandemie liet ons weinig keuze. Opeens waren we ongewild en onbedoeld deelnemer van een wereldwijd sociaal experiment: kunnen we met elkaar samenleven zonder fysiek contact? NEMO Kennislink onderzocht wat leven in deze Human Zoo betekent.

ReactiesReageer