Naar de content

De stilte spreekt ook

Wat je zegt als je even zwijgt

Een vrouw die stilte gebiedt.
Een vrouw die stilte gebiedt.
Roeland Segeren, via Envato

Het hoogste woord ligt vaak bij de hardste schreeuwers. Maar de rol van stilte in een gesprek is groter dan op het eerste gezicht lijkt. Stiltes zorgen voor structuur en zijn bij uitstek momenten om een mening te vormen en extra informatie in te winnen.

Je kent het wel: tijdens een gesprek maakt iemand een foute opmerking en het valt even helemaal stil. Ongemakkelijk.

Dat zijn de momenten dat mensen een mening vormen en die mening met hun zwijgen ook meteen overbrengen. Vaak komt dat ook echt binnen en past degene die de opmerking maakt zijn opvatting aan. “Na het gesprek zie je dat zo’n opmerking wordt bijgesteld”, vertelt Namkje Koudenburg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Koudenburg doet onderzoek naar de flow van een gesprek. Als die flow door stilte doorbroken wordt, noemen we dat een ongemakkelijke stilte. “Een stilte tijdens een gesprek voelt als een miscoördinatie, alsof er iets niet helemaal goed gaat. Dat noemen we een disruptie van de flow. In het geval van een afwijkende opmerking wijst een stilte erop dat er een bepaalde norm wordt overschreden: de ontvanger is het er niet mee eens.”

Met een stilte kun je heel subtiel laten merken dat je het ergens niet mee eens bent.

WikiHow via CC BY-NC-SA 3.0

Corrigerende stilte

Tijdens een onderzoek naar seksisme liet Koudenberg een filmpje zien van een groep pratende mannen. Eén van de mannen maakt een seksistische opmerking door te stellen dat vrouwen geen leiding kunnen geven. Een groep proefpersonen kreeg een versie van het filmpje te zien waarbij na die opmerking een stilte viel. Een andere groep zag een versie waar de rest er snel overheen praat. “Zonder die stilte nemen mensen aan dat de rest het er wel zo’n beetje mee eens is. Terwijl de ongemakkelijke stilte voor de kijkers heel duidelijk bewijst dat de rest het er niet mee eens is en de spreker op die manier ook wordt gecorrigeerd.”

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat stilte een handig instrument is om iets subtiel maar effectief aan te kaarten. Koudenburg: “Mensen gaan bij dit soort kwesties vaak niet tegen iemand in. Dat bedreigt de relatie, mensen weten niet hoe ze er iets van moeten zeggen, of het is moeilijk om ter plekke tegenargumenten te bedenken. Dus voor dit soort situaties is stilte een heel mooi en krachtig signaal.”

Zo’n stilte kan heel bewust ingezet worden, maar gebeurt vaker onbewust: je weet even niet wat je moet zeggen. Of je hebt gewoon tijd nodig om een passende reactie te bedenken. Dit komt ook voor als we de gesprekspartner nog niet zo goed kennen, als we nog een mening aan het vormen zijn over degene met wie je praat. Denk aan de eerste gesprekjes met een nieuwe collega, een toevallige ontmoeting op een verjaardag, of een eerste date.

Drie soorten stilte

De ene stilte is de andere niet. Tijdens een normaal gesprek, als de flow goed is, vallen er doorlopend korte – en vaak onbewuste – stiltes. Volgens taalonderzoeker Elliott Hoey (Vrije Universiteit) zijn er drie categorieën van stiltes tijdens conversatie.

In de eerste categorie vallen korte pauzes terwijl iemand aan het woord is. Hoey: “Soms moet je even zoeken naar het juiste woord. Maar je kan ook stil vallen om je woordkeuze af te wegen, of zelfs met een stilte bewust aantonen dat je rekening houdt met de ander. Als je bijvoorbeeld een alternatief zoekt voor een confronterend woord of voor het woord ‘snoep’, omdat er kinderen in de buurt zijn.”

Tot de tweede categorie behoort de pauze tussen twee sprekers. Deze stilte zorgt voor structuur en nodigt over het algemeen uit tot een reactie. “Hoe korter de stilte, hoe waarschijnlijker de reactie in lijn is met het lopende gesprek. Dat kan een positieve, bevestigende reactie zijn. Maar ook als het ertegenin gaat, tijdens een discussie bijvoorbeeld, is dat in lijn met het gesprek. Als hier een langere stilte valt, is er vaak iets mis en wordt het ongemakkelijk. Dat is natuurlijk niet altijd zo: iemand kan bijvoorbeeld even geshockeerd zijn door heel goed nieuws of na een huwelijksaanzoek.”

De derde categorie bestaat uit de langere stiltes die vallen tussen blokken van een gesprek, tussen verschillende gespreksonderwerpen of om een gesprek af te kappen. Dit zijn de stiltes die niet zozeer een taalfunctie hebben, maar meer een sociale functie. “Stel dat je in de trein zit en je hebt geen zin om te praten. Dan kan je zo’n langere stilte gebruiken om aan te geven dat je niet verder wil praten.”

Stilte in het brein

Hoey bestudeerde opnames van gesprekken vanaf de jaren 1960 tot 2010. Opvallend genoeg ontdekte hij dat zelfs na langere stiltes – tot zo’n 10 seconden – het gesprek van daarvoor vaak weer wordt opgepakt. Juist als de gesprekspartners van ander onderwerp veranderen, gebeurt dat veelal na 2,5 seconden.

Voor ons brein zijn dat soort stiltes een eeuwigheid. Als we naar iemand luisteren pikken we in een fractie van een seconde een stilte op. Hoey: “Stilte wordt al na ongeveer 0,2 seconde geïnterpreteerd als een alternatief van praten. Dan beginnen we naar een betekenis te zoeken, die na ongeveer 0,5 seconde tot ons doordringt. Als iemand bijvoorbeeld vraagt wat je vrijdagavond gaat doen en het blijft langer dan een halve seconde stil, dan bereidt diegene zich al voor op een vragend of ontwijkend antwoord. Je ziet de spreker dan vaak ingrijpen door te zeggen ‘oh, je hebt al plannen’, of ‘want ik wil naar de film’.”

Mensen die elkaar door en door kennen hebben minder woorden nodig.

Roeland Segeren, via Envato

Geen woorden meer nodig

Lang of kort, een stilte kan uiteindelijk van alles betekenen. Het hangt sterk af van de context. Waar en wanneer valt de stilte en hoe goed kennen de gesprekspartners elkaar? Heel goeie vrienden hebben weinig woorden nodig om duidelijk te maken wat ze die vrijdagavond willen doen. Een echtpaar kan elkaar met een stille blik vragen om een kopje koffie.

Zo bezien verschilt een stilte niet zoveel van daadwerkelijk iets zeggen, want de context is bij communicatie misschien nog wel belangrijker dan de woorden zelf, stelt communicatieonderzoeker Arjen Stolk van Dartmouth College. “In een gesprek probeer je iets te doen dat de gedachte van je gesprekspartner verandert. Dat is in feite een coördinatieprobleem: hoe weet ik dat je de dingen interpreteert zoals ik wil dat je ze interpreteert? We richten ons bij taalonderzoek vaak op de precieze betekenis, maar een woord krijgt die betekenis door de context: een bank verwijst soms naar een sofa en soms naar een financiële instelling. Zo werkt dat ook bij stilte.”

Stiltes zijn soms zelfs krachtiger dan woorden. Het kan een duidelijke boodschap afgeven, zoals bij ongemakkelijke stiltes. Stiltes worden ook ingezet door begaafde sprekers, die het precies op de juiste momenten en met de juiste tijdsduur weten te plaatsen. Goed getimede stiltes kunnen de aandacht verschuiven en emoties aanspreken. Stolk: “Onderzoek laat zien dat lange stiltes vaker voorkomen bij goede vrienden. Bij een spreker als Obama zie je dat terug. Het laat hem warmer overkomen, als één van ons, als een vriend.”

Selectie van speeches van de Amerikaanse oud-president Obama. Hij laat op de juiste momenten een stilte vallen.

ReactiesReageer