Naar de content

Darwins Evolutietheorie

Wikimedia Commons by CC0

De evolutietheorie van Darwin is al 150 jaar oud, maar vandaag de dag nog steeds actueel. De theorie legt uit hoe planten, dieren en zelfs de mens zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast.

29 oktober 2009
Darwins Evolutietheorie

De evolutietheorie van Darwin is al 150 jaar oud, maar vandaag de dag nog steeds actueel. De theorie legt uit hoe planten, dieren en zelfs de mens zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast.

Daarmee wijkt Darwins evolutietheorie sterk af van de andere (natuurfilosofische) theorieën over het leven die daarvóór bestonden. In reactie op Darwins publicatie ontwikkelden zich religieuze tegenbewegingen die de evolutietheorie een aanval vonden op de Schepping door God en sociale stromingen die evolutie misbruikten om volkeren te kunnen onderdrukken. Deze tegenbewegingen en stromingen baseerden zich hierbij vaak op misvattingen rond de evolutietheorie. Misvattingen die, vandaag de dag nog steeds onder veel mensen leven.

Na Darwin ontdekten wetenschappers DNA en genen als basis voor de selectie die in de evolutietheorie werd beschreven. Daarmee sloeg het onderzoek naar evolutie een nieuwe weg in die momenteel nog steeds wordt bewandeld. Want rond veel vragen omtrent evolutie is nog geen sluitend antwoord.

Dit artikel is een publicatie van Bètafactor i.s.m. Kennislink