Naar de content
Faces of Science
Faces of Science

12 nieuwe wetenschappers bij Faces of Science

Faces of Science breidt uit met 12 nieuwe wetenschappers

kevin harber via flickr CC BY-NC-ND 2.0

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? 12 nieuwe promovendi gaan daarvan verslag doen in video’s en blogs. Ze onderzoeken het ontstaan van enorme sterren, het verschil in welzijn onder jongeren, de steun van Noord-Korea aan Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en het geloof in de goddelijke macht van amuletten.

Op Facesofscience.nl bloggen tientallen promovendi over hun leven als wetenschapper. De blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. En ze helpen studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo om een realistisch beeld te krijgen van onderzoek doen.

Annelotte Derkink (27), astronomie, Universiteit van Amsterdam

We vinden ontzettend grote sterren in ons heelal, die veel licht geven en uiteindelijk eindigen in supernova-explosies. Er is één probleem: we weten niet hoe ze ontstaan. Annelotte onderzoekt met gebruik van de grootste telescopen, hoe deze sterren, meer dan acht keer zo groot als onze zon, zich hebben kunnen vormen.

Kristel Doreleijers (28), taalkunde, Tilburg University en Meertens Instituut

Veel taalgebruikers ergeren zich aan ‘taalfouten’ zoals die meisje of een meisje die. Toch komen ze vaak voor. Ook in de Nederlandse dialecten, waaronder de Noord-Brabantse, zien we verschuivingen in de aanduiding van zogenoemd woordgeslacht. Kristel wil deze taalvariatie begrijpen en verklaren door de sociale en grammaticale oorzaken te bestuderen.

Kian van der Enden (28), natuurkunde, Technische Universiteit Delft

De computers van de toekomst, quantumcomputers, kunnen straks veel sneller berekeningen uitvoeren dan elke supercomputer nu. Doordat ze andere computerbits gebruiken, kwantumbits, communiceren deze quantumcomputers alleen met elkaar over een speciaal internet, het quantuminternet. Tussen Delft en Den Haag bouwt Kian ‘s werelds eerste ‘langeafstand quantuminternet’.

Martijn Gösgens (25), netwerkwetenschap, technische wiskunde, Technische Universiteit Eindhoven

Veel netwerken bevatten groepen die onderling nauw verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld vriendengroepen in sociale netwerken of handelsblokken in handelsnetwerken. Kennis over deze groepen helpt bij het begrijpen van het netwerk. Martijns onderzoek richt zich op het ontwikkelen van algoritmes die zulke groepen kunnen vinden in een netwerk.

Kayla Green (27), ontwikkelingspsychologie en neurowetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wat zorgt ervoor dat de één een beter welzijn heeft dan de ander? Welke jongeren worden er bijvoorbeeld harder geraakt door gebeurtenissen zoals de coronacrisis? Kayla onderzoekt de complexe relatie tussen hersenontwikkeling en sociaal-emotioneel gedrag met behulp van MRI-scans, surveys en jongerenparticipatie. Hiermee wil ze het welzijn van kwetsbare jongeren verbeteren.

Tycho van der Hoog (28), Area Studies, Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden

Noord-Korea lijkt een geïsoleerd land, maar onderhoudt in het geheim nauwe banden met Afrikaanse regeringen. Tycho onderzoekt hoe Noord-Korea verschillende Afrikaanse bevrijdingsbewegingen steunde tijdens hun onafhankelijkheidsstrijd in de vorige eeuw. Nu veel van die bewegingen aan de macht zijn wordt die samenwerking voortgezet, ondanks sancties van de Verenigde Naties.

Sarai Keestra (24), epidemiologie en kindergeneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Hoe beïnvloedt onze leefomgeving in de eerste duizend dagen de gezondheid? Sarais favoriete orgaan is de schildklier, die centraal staat in de energiehuishouding van ons lichaam en belangrijk is voor de hersenontwikkeling. Zij reist door Nederland om bij kinderen blootgesteld aan jodium tijdens de vroege zwangerschap neuropsychologisch onderzoek te verrichten.

Rosa Kösters (28), geschiedenis, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Werk is sinds de jaren zeventig ingrijpend veranderd door flexibilisering, robotisering en globalisering. De gevolgen voor werknemers blijven echter onderbelicht. Ondertussen is de bestaanszekerheid van steeds meer mensen in gevaar. Rosa onderzoekt hoe werkenden zelf en de vakbonden zich aanpasten aan deze veranderingen.

Patricia Kret (28), oude geschiedenis, Universiteit Leiden

In de Grieks-Romeinse wereld werden amuletten gebruikt. Met behulp van een halsketting of een beeldje bij de deur hoopte men de hulp van goddelijke machten bij genezing of bescherming te verkrijgen. Het christendom slaagde er niet in dit specifieke gebruik van objecten uit te roeien. Patricia onderzoekt waarom mensen bleven kiezen voor amuletten.

Anne-Mieke Thieme (26), taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Veel kinderen in Nederland groeien meertalig op. Op de opvang komen jonge kinderen met verschillende taalachtergronden samen. Anne-Mieke onderzoekt wat die meertaligheid betekent voor de manier waarop kinderen contact met elkaar maken en samen spelen, zodat we ze daarin beter kunnen ondersteunen. Door met elkaar te spelen ontwikkelen kinderen namelijk belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool.

Junus van der Wal (30), psychiatrie, sociale geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (Centre for Urban Mental Health)

De stad is een plek van wonderlijke tegenstellingen: aantrekkelijk vanwege keuzemogelijkheden op het gebied van werk en cultuur, maar ook stressvol door sociale ongelijkheid en discriminatie, onveiligheid, krappe behuizing en lawaai. Wat maakt, in zo’n complexe omgeving, sommige stadsbewoners vatbaarder voor een depressie dan anderen? En nog belangrijker: hoe kunnen we hen het best helpen?

Rick van Well (27), politicologie, Universiteit Leiden

In een democratie bieden oppositiepartijen kiezers een alternatief. Rick onderzoekt hoe verschillend oppositie- en regeringspartijen zich daadwerkelijk in het parlement gedragen. Daarvoor analyseert hij parlementaire stukken en spreekt hij met politici. Wanneer werken oppositie en regering samen en wanneer zoeken zij de confrontatie met elkaar op?

Over Faces of Science

FacesofScience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 bloggen 102 promovendi als Faces of Science over hun leven als wetenschapper. Faces of Science zijn ook regelmatig gast op radio en televisie en geven lezingen op bijvoorbeeld festivals en scholen.
Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en door NEMO Kennislink.

Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink.

Faces of Science wordt gefinancierd door Stichting Lira.

ReactiesReageer