Placeholder

Marijke Malsch

Mr. dr. Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het NSCR. Zij doet onderzoek naar onder meer de inbreng van leken in de rechtspraak, de openbaarheid van de strafrechtspleging, de Wet Belaging (stalking) en de rol van deskundigen in het strafrecht. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Haarlem en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Bij de Universiteit Leiden neemt zij deel aan het onderwijs in het strafrecht en strafprocesrecht aan eerste-jaars studenten rechtsgeleerdheid, en aan het onderwijs in de criminologie. Marijke Malsch maakt deel uit van de redactieraad van Justitiële Verkenningen.

Alle publicaties van Marijke Malsch