Bernd Andeweg

Bernd Andeweg

Dr. Bernd Andeweg studeerde Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is daar ook gepromoveerd op spanningsvelden in de aardkorst van het Iberische schiereiland van 65 miljoen jaar geleden tot nu. Al tijdens het promotieonderzoek vond hij het vooral leuk om de eerstejaars studenten in juni in Spanje te begeleiden en hen het enthousiasme te zien ontwikkelen voor het begrijpen van de aarde om ons heen. Nog altijd doceert Bernd op de VU de eerstejaars veldwerken in de Ardennen en Spanje.

Na zijn promotie werd Andeweg voorlichter bij de opleiding en steeds meer actief in het aansluitingsgebied van VO en WO. Nascholing voor docenten, verdiepende projecten met scholen (o.a. Extra Talent klimaatverandering, Science4U, De Vrolijke School – ZonnIG), hulp bij profielwerkstukken en nu ook in de ontwikkeling van lesmateriaal voor het nieuwe schoolvak Natuur, Leven en Technologie. Hij kijkt de aardwetenschappelijke opgaven van het eindexamen aardrijkskunde na op inhoud. Verder heeft hij spelopdrachten ontwikkeld voor de Geotruck, een mobiel leslokaal dat op dit moment scholen bezoekt. Bernd is voorzitter van Aarde.Nu, het samenwerkingsverband tussen de aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland en organiseerde de daarbij horende excursies voor de winnaars naar onder andere IJsland en Groenland.

Alle publicaties van Bernd Andeweg