Onze partners

Partners van NEMO Kennislink zijn kennisinstellingen en -samenwerkingen die ons actief in staat stellen extra content te creëren voor een vakgebied of thema. Daarnaast zijn er partners waarmee we specifieke samenwerkingsprojecten hebben en mediapartners waarmee met enige regelmaat wetenschapsjournalistieke content uitwisselen.

Partners die vakgebieden of thema’s steunen

Platform Wiskunde Nederland; 4TU.Federatie; Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap; NWO Geesteswetenschappen; Research Center for Functional Molecular Systems; Consortium Language in Interaction; Stichting Biowetenschap en Maatschappij; COMMIT/; Copernicus Instituut; Nierstichting

Bijzondere samenwerkingen

Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; De Jonge Akademie; Universiteit van Nederland; NTR; Weekend van de Wetenschap; Cito; Kennisnet TXTradio

Partijen waar we regelmatig content mee uitwisselen

EOS Magazine; Archeologie Magazine; Facta; Geschiedenis Magazine; Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving; OneWorld; Secondant; Sociologie Magazine; Science Linx en anderen.

Partners waarmee we projecten hebben afgerond

Decanenoverleg Sociale Wetenschappen; Geo-Impuls, Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) en Delatares; Interdepartementaal Overleg Biotechnologie; Nanopodium; NWO Aard- en Levenswetenschappen; Regiegroep Chemie; Stichting Centrum voor Geocommunicatie; Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem; Technologiestichting STW; Translational excellence in Regenerative Medicine – TeRM; Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie; Agrifirm Plant; Beter Bodembeheer; Food & Business Knowledge Platform; Meststoffen Nederland; Nederlandse Bodemkundige Vereniging; LSH-FES (NIRM, Virgo, Cyttron II, DCTI, NeuroBasic PharmaPhenomics, tEPIS)

Waarom willen samenwerken met NEMO Kennislink?

Een prominente en unieke plaats in de Wetenschapscommunicatie. NEMO Kennislink werkt samen met een veelheid van partijen om zijn missie te verwezenlijken: Nederlanders in alle fasen van hun leven te laten ervaren hoe fascinerend en belangrijk wetenschap en technologie zijn.

NEMO Kennislink is altijd bereid te spreken over samenwerkingen die onze missie ondersteunen. We staan altijd open voor organisaties die vooraanstaand zijn in hun vakgebied en thema en die op zoek zijn naar communicatie met een algemeen geïnteresseerd publiek. Neem daarvoor contact op met Jeroen Wiegertjes of Giovanni Stijnen.

Puike redactie

Albert Einstein zei dat je moeilijke zaken moet uitleggen “zo eenvoudig als het kan, maar niet eenvoudiger dan dat”. Onze ongeveer 15 redacteuren zijn hiervan doordrongen en ze beheersen deze kunst zo goed dat we er vaak complimenten krijgen van lezers, docenten én wetenschappers. Toegang tot actuele wetenschap vraagt bij ons niet meer voorkennis dan iemand heeft die aan de bovenbouw van havo of vwo begint.

Uitstekende vindbaarheid

Dat heeft in de loop der jaren geleid tot een uitstekende vindbaarheid op de zoekmachines: ongeveer twee-derde van de 350.000 bezoeken per maand komt via Google. Google waardeert dat en heeft ons een zogenaamde Google Grant toegekend, waarmee we Google Ad Words mogen inzetten om nog meer publiek naar onze site te krijgen. Deze Google Grant zetten we voornamelijk in om de thema’s die we met partners opzetten extra onder de aandacht te brengen. We verspreiden onze informatie via onze wekelijkse gratis nieuwsbrief en via Facebook en Twitter.

Continuïteit

Kennislink bestaat sinds 15 april 2002 en veel van de meer dan 10.000 artikelen die we in de loop der jaren hebben gemaakt kunnen we nog steeds naar voren halen als de actualiteit daar om vraagt. We hebben ons eigen content management systeem en zorgen ervoor dat de url van artikelen tot in lengte van jaren gelijk blijft.

Hergebruik

We vinden het belangrijk dat onze artikelen hun weg vinden naar lezers. De content op NEMO Kennislink is daarom voor niet commercieel gebruik vaak gratis te gebruiken (zie voor de voorwaarden het Colofon). We hebben hiervoor een API en widget ontwikkeld en we juichen het toe als onze content wordt opgenomen in catalogi. Zo worden we gebruikt door Kennisnet in EduRep en in door Bicat het systeem dat in veel bibliotheekcatalogi gebruikt wordt. Neem contact op over de mogelijkheden met Ruth Visser.

Adresgegevens

Bezoekadres
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postadres
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
E-mailadres

Telefoon

Hoofdredactie (ma-do):
020 - 531 35 62
Eindredactie (ma-do):
020 - 531 35 53
NEMO Receptie (ma-vr):
020 - 531 32 33

Overige gegevens

Organisatie
Btw-nummer NL002953523B01
KvK-nummer 41197953