07 januari 2015

Onmisbare katalysatoren deel 3: Voorkomen van vervuiling

Hoe is het nu eigenlijk met het probleem van de zure regen? Opgelost dankzij katalysatoren!

Katalysatoren zijn essentieel in het verminderen van milieuvervuiling. Een katalysator maakt een proces efficiënter en daardoor vaak minder belastend voor het milieu. Je kunt bijvoorbeeld het gewenste product maken zonder ongewenste vervuilende bijproducten. En de chemische industrie hoeft minder water te verbruiken en kan het verbruikte afvalwater beter zuiveren. Welke milieuproblemen hebben we inmiddels dankzij katalysatoren nog meer onder controle?

Effect van zure regen op de natuur.

Zure regen In de jaren 70 was zure regen een groot probleem. De grond raakte verzuurd en de regen tastte gebouwen en standbeelden aan. Zure regen werd veroorzaakt door verbranding van zwavelhoudende stoffen in benzine en diesel. Door strengere wetgeving werden oliemaatschappijen in de jaren zeventig verplicht om die zwavelhoudende stoffen eruit te halen. In die tijd zijn er katalysatoren ontwikkeld die dat goed kunnen. Zodoende is de hoeveelheid zwavel in brandstoffen omlaag gegaan van meer dan 2000 ppm naar minder dan 10 ppm nu.

Smog Iedereen die af en toe stil staat in de file weet dat de lucht rond de weg minder fris is dan in het bos. De uitstoot van auto’s veroorzaakt in veel steden nog steeds smog. De katalysator in de auto reduceert de hoeveelheid vervuilende stoffen echter aanzienlijk. Het belangrijkste wat de katalysator doet, is stikstofoxides (NOx) omzetten naar stikstof en zuurstof. NOx veroorzaakt zure regen, tast de ozonlaag aan en is een driehonderd keer sterker broeikasgas dan CO2.

Taras Kapalun, Flickr.com

CO2 Zoals iedereen weet is de uitstoot van CO2 wereldwijd nog steeds een groot probleem. In de vorige twee blogs heb ik al geschreven dat er wordt gekeken naar methodes om de CO2 terug om te zetten naar brandstoffen en materialen zodat de koolstofcyclus CO2 neutraal wordt. Dit zou het CO2 probleem in de toekomst kunnen oplossen. Op de kortere termijn heeft het optimaliseren van de huidige processen echter een grotere impact op het verminderen van de CO2 uitstoot. Om dit te bereiken ontwikkelen we katalysatoren die actiever zijn voor een bepaald proces, selectiever naar het gewenste eindproduct en stabiel blijven werken voor een langere tijd.

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.