16 juli 2014

Onderwijsparade

Zomervakantie? Summer School!

Terwijl anderen zich druk maken over hoe ze al die zomerkleding meekrijgen in hun koffer, maak ik me druk over hoe ik al die informatie in de slides krijg die ik ga presenteren. Niks zomervakantie, tijd voor Summer School!

De afgelopen twee weken zaten vol met onderwijs. Vorige week organiseerden we een Summer School over Global Health, waar 18 studenten uit Nederland, Zuid-Afrika, Amerika, Kenia, India en Frans-Guyana aan deelnamen. De week ervoor was ik uitgenodigd om een college over ‘Moeder- en kindgezondheid in de Tropen’ te geven aan geneeskunde studenten. Zij volgen dit vak ter voorbereiding voor een co-schap in de Tropen.

Joyce Browne voor Nemo Kennislink

Frontale vuurzee Vaak bestaan mijn onderwijswerkzaamheden uit het begeleiden van wetenschapsstages van studenten, die een onderzoek doen naar internationale gezondheid en moeder- en kindgezondheid. Dit is een van de leukste taken binnen mijn promotie. Colleges geef ik sporadisch, een aantal keer per jaar, en vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Zeker als ik mijn enthousiasme voor het onderwerp weet over te brengen aan studenten en ze zelf kan laten nadenken over de onderwerpen waar het college over gaat. Geen frontale vuurzee van informatie van mijn kant dus, maar interactie stimuleren en zorgen dat studenten zélf nadenken. Hierdoor worden colleges leuker en onthouden studenten de informatie beter.

Joyce Browne voor Nemo Kennislink

Drie voorbeelden van onderwijs van de afgelopen weken:

Moedersterfte De belangrijkste boodschap van het college aan geneeskundestudenten was dat ziekte en gezondheid meer context heeft dan alleen een bacterie, een complicatie, of een medicijn dat niet voorhanden is. Het gaat om de brede context, de bigger picture. Een erg goed model om op deze manier naar moedersterfte te kijken is het Three Delays Model, oftewel, het model van drie fases van vertraging dat resulteert in moedersterfte. Dit model is in 1994 gepubliceerd en inmiddels meer dan duizend keer geciteerd in andere studies. De auteurs identificeren drie vertragingen: in het herkennen van (alarm) symptomen van complicaties, in het bereiken van de kliniek, en in het ontvangen van de juiste zorg. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens in de slides van mijn presentatie:

Sociale epidemiologie Tijdens de Summer School ging mijn verhaal over sociale epidemiologie. Sociale epidemiologie kijkt naar de omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, leven, werken en ouder worden en de manier waarop de maatschappij met ziekte omgaat. Daarnaast kijkt het ook naar maatschappelijke factoren die van invloed zijn op deze omstandigheden zoals de economie, sociaal beleid en politiek. Het heeft bovendien veel te maken met sociale ongelijkheid: er is veel verschil in de (on)gezondheid van mensen binnen een samenleving en tussen verschillende landen. Een bekend voorbeeld hiervan is de metrolijn Jubilee in Londen, waar vanaf de halte Westminister (een van de rijkste buurten van Londen), mensen elke twee haltes gemiddeld een jaar minder lang leven.

Hoe dit komt en even belangrijk wat hieraan gedaan kan worden, is de focus van sociale epidemiologie.

Wil je meer weten over sociale factoren en de invloed op ziekte en gezondheid in internationale setting? Dit zijn de slides van mijn presentatie tijdens de Summer School:

Milleniumdoelen En in weer een ander college behandelde ik de Milleniumdoelen over gezondheid. In 2000 heeft de wereld in acht Millennium Development Goals (MDGs) afspraken gemaakt om o.a. armoede en honger in de wereld uit te helpen. Drie MDGs gingen over gezondheid: het verminderen van kindersterfte, het reduceren van moedersterfte en het terugdringen van HIV/AIDS en sterfte aan malaria, tuberculose en andere ziekten. De deadline voor het bereiken van de MDGs nadert snel; namelijk volgend jaar. De staat van de wereld nu laat eigenlijk al duidelijk zien dat de millennium doelstellingen waarschijnlijk niet worden gehaald. Dat betekent echter niet dat er niet (veel!) vooruitgang is geboekt! Op eigenlijk alle gebieden is de situatie verbeterd, en in sommige regio’s zijn de doelstellingen zelfs gehaald. Desalniettemin is het nodig om door te gaan met een agenda voor ontwikkeling: de post-2015 Development Agenda.

Zo, dat was even een overzicht van het onderwijs. Omdat ik me pas vanaf eind augustus hoef druk te maken over mijn vakantiekleding, volgende keer meer over mijn onderzoek!

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.