Auteursrechten

Op de vormgeving en inhoud van de websites van NEMO en de daarop toegankelijke verzamelingen rust auteursrecht en databankenrecht. NEMO behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van (delen van) de inhoud van de websites van NEMO, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan, tenzij NEMO daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor gebruik voor het trainen van Artificiële Intelligentie. Tekst- en datamining van (delen van) deze website is uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit is een voorbehoud in de zin van artikel 15o lid 1 Auteurswet. 

NEMO maakt voor de inhoud van de artikelen op haar websites gebruik van werken van derden, zoals teksten, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten, en heeft voor dat gebruik toestemming verkregen van de rechthebbenden. Als jij desondanks meent dat NEMO gebruik maakt van werken waarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, neem dan contact op met NEMO via info@e-nemo.nl.