Taalwetenschap

De taalwetenschap, taalkunde of linguïstiek houdt zich bezig met de structuur van klanken, woorden en zinnen en de manier waarop taal verwerkt en gebruikt wordt. De taalwetenschap is een populair onderzoeksterrein over de hele wereld, maar zeker ook in Nederland. Nederland heeft het grootste aantal taalkundigen per hoofd van de bevolking en de Nederlandse taalwetenschap staat internationaal in hoog aanzien. De structuur van talen wordt vooral bestudeerd in relatie tot andere talen, om zo de universele eigenschappen van talen vast te kunnen stellen. Daarnaast wordt onderzocht hoe taal verwerkt wordt in de hersenen, en hoe taal gebruikt wordt in het dagelijks leven. Psychologische en sociale factoren spelen in dit laatste type onderzoek een belangrijke rol. Het toegepaste onderzoek ten slotte, houdt zich vooral bezig met de manier waarop computers taal kunnen leren begrijpen en produceren. Taal- en spraaktechnologie (TST) is het algemene woord voor allerlei technieken waarmee de computer communiceert met zijn gebruiker door middel van menselijke taal. Kennislink schrijft over de volle breedte van de taalwetenschap.

Wil je meer weten over

Mathilde Jansen (1977) schreef een proefschrift over het Amelander dialect, maar kwam er al snel achter dat ze het liefst schrijft voor een breed publiek. Haar proefschrift verscheen daarom ook in een populaire versie, en ze schreef nog meer boeken over taal. Ze deed de redactie van het boek De taalcanon, dat uitkwam in 2012, en is auteur van het pas verschenen boek Atlas van de Nederlandse taal. Verder schrijft ze o.a. voor de nieuwsbrief van het Meertens Instituut, Onze Taal en natuurlijk NEMO Kennislink.

Mathilde Jansen
Redacteur Taalwetenschap en Eindredacteur
Bekijk 1.200 artikelen over taalwetenschap
Zoeken en filteren in
Taalwetenschap
Filter & zoeken