Scheikunde

De scheikunde (of chemie) bestudeert de samenstelling en bouw van stoffen (verbindingen) en hun wisselwerkingen. Het speelt een grote rol in het leven van alledag. Alles om je heen, alles wat je aanraakt, ruikt of proeft, is een chemische stof, opgebouwd uit moleculen en/of atomen. Scheikunde is een brede, centrale wetenschap. Het helpt de processen te doorgronden die bepalend zijn voor onze gezondheid en het is cruciaal voor het ontwerp van nieuwe, energiezuinige materialen. Nederland heeft een rijke geschiedenis zowel in het scheikundige onderzoek zelf als het toepassen ervan. De chemische industrie is van grote betekenis voor de Nederlandse economie. De scheikunde is sterk verwant met de natuurkunde en de biologie. Als vuistregel geldt dat chemici vooral geïnteresseerd zijn in interacties en processen waarbij de elektronen van een atoom van belang zijn. De focus van natuurkundigen ligt vooral bij de atoomkern. Voor biologen is de scheikunde vooral relevant in relatie tot levende systemen. Kennislink schrijft over de volle breedte van de scheikunde in nauwe samenwerking met de vakredacties van de aanpalende disciplines.

Renée Moezelaar kwam er al vroeg achter dat scheikunde het mooiste vak op aarde is en koos voor een studie chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eenmaal op de studie bleek het onderzoek toch niet helemaal voor haar weggelegd, en richtte ze zich meer op het schrijven over andermans onderzoek tijdens een master Communicatie in de Bètawetenschappen. Inmiddels werkt ze al een aantal jaar parttime als freelance wetenschapsjournalist, en probeert ze zo haar passie voor scheikunde te delen.

Na het werk geniet ze van spelletjesavonden met vrienden, fietsen, series kijken en festivals of concerten bezoeken.

Ren%c3%a9e p zw
Renée Moezelaar
Redacteur scheikunde
Bekijk 1.073 artikelen over scheikunde
Zoeken en filteren in
Scheikunde
Filter & zoeken