Neurowetenschappen

Hoe regelt ons brein 'wie we zijn'? Hoe leiden de elektrochemische signalen die hersencellen naar elkaar sturen tot gedrag? Met welke neurotransmitters en hormonen geven hersengebieden elkaar en de rest van het lichaam bevelen? En hoe verschillen menselijke hersenen hierin van die van andere dieren? In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar hogere mentale processen, zoals waarneming, aandacht, motivatie, cognitieve controle en bewustzijn. Ook wordt de verwerking van taal in de hersenen intensief bestudeerd, net als de functie van slaap, de werking van het geheugen, of hoe stress en emoties ontstaan in het brein. Hersenwetenschappers onderzoeken dit bijvoorbeeld met hersenscantechnieken, die zowel de structuur als de activiteit en de verbindingen van hersencellen kunnen meten. Kennislink schrijft over alle typen ontwikkelingen binnen de neurowetenschappen, maar belicht ook de raakvlakken met andere disciplines zoals de biologie, psychiatrie, psychologie en filosofie. Een neurobiologisch vraagstuk staat namelijk bijna nooit op zichzelf. Juist het bespreken van deze raakvlakken laat zien waarom het menselijk brein het meest ingewikkelde en gelaagde systeem is dat we kennen, en nog lang niet is doorgrond.

Erica Renckens (1982) was eigenlijk van plan Toegepaste Communicatiewetenschappen te gaan studeren, maar is door een gelukkig toeval bij Taalwetenschap in Nijmegen beland. Inmiddels heeft ze beide vakgebieden gecombineerd in haar bedrijf Tatataal. Als wetenschapsjournalist schrijft ze over taal, hersenen en cognitie, en als auteur ontwikkelt ze lesmateriaal, voornamelijk voor het voortgezet onderwijs. In haar vrije tijd leest ze alles wat los en vast zit, volgt ze de muziekwereld of is ze aan het (beach)volleyballen.

Erica Renckens
(Eind)redacteur
Bekijk 1.084 artikelen over neurowetenschappen
Zoeken en filteren in
Neurowetenschappen
Filter & zoeken